Publicaties aanvragen

TitelNLFRDE
Focus 2008-4: De evolutie van de uitgaven voor het kinderbijslagstelsel voor werknemers 1997- 2006
Focusstudies 2008
Focus 2008-3: De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties
Focusstudies 2008
Focus 2008-2: De eenoudergezinnen in België
Focusstudies 2008
Focus 2008-1: Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief
Focusstudies 2008