Publicaties aanvragen

TitelNLFRDE
Klachten over onze dienstverlening ?
Folders
Praktische gids voor de OCMW's - editie 2017
Folders
Kraamgeld en kinderbijslag in Brussel
Folders
Ik ga hoger onderwijs volgen... wat met mijn kinderbijslag
Folders
Gewaarborgde gezinsbijslag
Folders
Kinderbijslag volgens mijn gezinssituatie
Folders
Een kind met een handicap of aandoening: een toeslag op de kinderbijslag?
Folders
Rechtentoekenning op basis van fiscale gegevens
Varia
FCUD: Projectenregister voor het dienstjaar 2013
Varia
Hoger onderwijs en het recht op kinderbijslag
2005
Recht op kinderbijslag voor studenten die werken in de zomervakantie 2005
2005
RKW-studie over kinderbijslag in 2004 voor kinderen die opgevoed werden buiten het rijk
2005
RKW-studie over kinderbijslag voor werknemers van buitenlandse oorsprong in 2004
2005
RKW-studie over kinderbijslag in 2004
2005
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers steeds bereikbaar in drie talen via het web of een groen nummer
2005
35 jaar gewaarborgde gezinsbijslag: een onmisbaar vangnet voor kansarme gezinnen
2006
RKW-studie
2006
Nieuwe studie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
2006
Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België
2006
Focusstudie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
2006
Vereenvoudigde procedures voor kinderbijslag voor studenten
2007
RKW-studie: Kinderbijslag betaald voor kinderen opgevoed buiten België
2007
Dalend aantal rechthebbenden op kinderbijslag met een vreemde nationaliteit
2007
Activiteitenverslag 2007 van de RKW
2008
Statistiekportaal kinderbijslag
2008
Activiteitenverslag 2009: Een warm hart voor de gezinnen
2010
De maandelijkse kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers
2010
Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen
2010
Focus 2006-1: De demografische veranderingen in de Europese Unie: de lage geboortecijfers als uitdaging
Focusstudies 2006
Focus 2006-2: Een vooruitblik naar de toekomst... Op basis van actuele tendensen en prognoses
Focusstudies 2006
Focus 2006-3: Het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen en dat van de werknemers - Vergelijkende studie van de wetgeving en de evolutie van de effectieven
Focusstudies 2006
40 jaar gewaarborgde gezinsbijslag: een onmisbaar vangnet voor de meest kwetsbare gezinnen
2011
Allocations familiales pour tous le 8 du mois
2011
Focus 2007-3: Evolutie van de werklozen in de kinderbijslagregeling voor werknemers
Focusstudies 2007
Focus 2007-2: Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag
Focusstudies 2007
Focus 2007-1: De wezen in het kinderbijslagstelsel van de werknemers
Focusstudies 2007
Het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen 2009-2010
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid
De kinderbijslag in de overheidssector - Tellingen 2010
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid
Het kinderbijslagstelsel van de zelfstandigen 1992-2008 - Telling 2009
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid
De kinderbijslag in de overheidssector - Tellingen 2007
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid
Stelsel bij de zelfstandigen - Tellingen 2007
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid - Uitgave 2004
Stelsel bij de zelfstandigen en bij de overheid
De RKW publiceert zijn Activiteitenverslag 2011
2012
RKW lanceert FamiPedia, het kennisportaal van de kinderbijslag voor werknemers
2012
12 maanden kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters
2012
Focus 2008-4: De evolutie van de uitgaven voor het kinderbijslagstelsel voor werknemers 1997- 2006
Focusstudies 2008
Focus 2008-3: De toeslag voor gehandicapten in het kinderbijslagstelsel voor werknemers - kenmerken en evoluties
Focusstudies 2008
Statistische reeksen 2000-2010 (Editie 2011)
Demografisch Verslag - Statistische reeksen
Focus 2008-2: De eenoudergezinnen in België
Focusstudies 2008
Demografisch Verslag (Editie 2008) - Statistische reeksen 1998-2008
Demografisch Verslag - Statistische reeksen
Focus 2008-1: Aantal kinderen van werkloze ouders: de kinderbijslagstatistieken in ruimer perspectief
Focusstudies 2008
Demografisch Verslag (Editie 2007) - Statistische reeksen 1996-2006
Demografisch Verslag - Statistische reeksen
Demografisch Verslag (Editie 2004) - Statistische reeksen 1993-2003
Demografisch Verslag - Statistische reeksen
Demografisch Verslag (Editie 2003) - Statistische reeksen 1992-2002
Demografisch Verslag - Statistische reeksen
Vijf generaties kinderbijslag (1930-2005)
Demografisch Verslag - Statistische reeksen
Focus 2009-4: De kinderbijslag in Europa
Focusstudies 2009
Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden 1987-2007
Rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers
Focus 2009-3: Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen
Focusstudies 2009
Maatschappelijke veranderingen: de rijke diversiteit aan rechthebbenden - Een schets op basis van de tellingen 2006
Rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers
Focus 2009-2: De maandelijkse kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers
Focusstudies 2009
Statistiek van de rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers - Tellingen 2004
Rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers
Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden - Jaar 2013
Rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers
RKW bindt de strijd aan met fraude kinderbijslag
2013
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vergemakkelijkt overdracht kinderbijslag
2013
Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag
2013
Betaling van de jaarlijkse bijslag (schoolpremie) op 8 augustus
2013
De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!
2013
Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden - Jaar 2011
Rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers
Gelijke kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen en meer
2013
Maatschappelijke veranderingen: een rijke diversiteit aan rechthebbenden - Tellingen 2010
Rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers
Welzijn en Gezondheid centraal bij RKW
2014
Kinderbijslag: de deelstaten doen hun intrede in het Beheerscomité
2014
Kinderbijslag van het spoorwegpersoneel betaald door RKW
2014
1 juli D-Day voor de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag
2014
Belangrijke 1ste september voor FAMIFED
2014
Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2013
Geografische spreiding
FAMIFED trekt naar de beurs
2014
FAMIFED toont zich solidair met jongeren in GAZA
2014
Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2014
Geografische spreiding
Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2011
Geografische spreiding
Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2010
Geografische spreiding
Geografische spreiding van de kinderbijslag - 2008
Geografische spreiding
Focus 2010-1: De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden.
Focusstudies 2010
Goedkeuring van het ontwerp van Algemene Kinderbijslagwet in tweede lezing
2014
Famifed nodigt de wereld bij zich uit
2014
Babybeurzen 2015
2015
Jo Vandeurzen bezoekt stand FAMIFED tijdens Limburgs Babyweekend
2015
FAMIFED verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar"
2015
Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - 2013
Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin
Geen besparingen op de kinderbijslag !
2015
Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Telling 2011
Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin
Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Telling 2010
Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin
FAMIFED blaast zijn eerste kaarsje uit!
2015
Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Tellingen 2008
Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin
Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Tellingen 2006
Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin
Statistiek van de werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin - Tellingen 2004
Werknemers van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin
Terugblik op een jaar anders dan de andere !
2015
Focus 2011-2: De evolutie van de gemiddelde maandelijkse kinderbijslag in het stelsel voor werknemers van 1997-2010
Focusstudies 2011
Focus 2011-1: De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers
Focusstudies 2011
Naar één publiek kinderbijslagfonds
2015
Betalen we kinderbijslag voor kinderen opgevoed buiten België?
2015
Terugblik op een kleurrijk jaar: het Jaarverslag 2015 van FAMIFED is er
2016
FAMIFED organiseert feest voor kinderen van vluchtelingen
2016
Waaraan besteden de gezinnen hun kinderbijslag?
2016
Studievoormiddag FAMIFED "Kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een aandoening"
2016
Statistiek per kinderbijslagfonds 2011
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds 2010
Statistieken per kinderbijslagfonds
Studievoormiddag FAMIFED "De socio-economische rol van de kinderbijslag: een instrument in de strijd tegen armoede"
2016
Statistiek per kinderbijslagfonds 2012
Statistieken per kinderbijslagfonds
FAMIFED op het podium met "meest IT-connected overheidsproject"
2016
Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2010
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2009
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2008
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2007
Statistieken per kinderbijslagfonds
Focus 2012-1: Analyse van de evolutie van het aantal kinderen per leeftijd
Focusstudies 2012
Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2006
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds - Tellingen 2005
Statistieken per kinderbijslagfonds
Verandering bij het publieke kinderbijslagfonds
2016
Demografische statistieken per kinderbijslagfonds - Dienstjaar 2002
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds 2014
Statistieken per kinderbijslagfonds
Statistiek per kinderbijslagfonds 2013
Statistieken per kinderbijslagfonds
Halfjaarlijkse statistieken 140 - 2de halfjaar 2009
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 130 - 2de halfjaar 2004
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse statistieken 149 - 1ste halfjaar 2014
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 139 - 1ste halfjaar 2009
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 129 - 1ste halfjaar 2004
Halfjaarlijkse statistieken
Studievoormiddag FAMIFED "De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag - het begrip non take-up"
2017
Halfjaarlijkse mededeling 138 - 2de halfjaar 2008
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 128 - 2de halfjaar 2003
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse statistieken 148 - 2de halfjaar 2013
Halfjaarlijkse statistieken
Jaarrapport Auditcomité 2015
Auditrapporten
Nuancering betreffende de kinderbijslag van de studenten aan het VTI Hasselt
2017
Halfjaarlijkse statistieken 150 - 2de halfjaar 2014
Halfjaarlijkse statistieken
Experten van FAMIFED ontmoeten professionelen die werken met kwetsbare gezinnen
2017
Kinderbijslag verschillend per regio
2017
Focus 2013-1 : De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming
Focusstudies 2013
Jaarrapport Auditcomité 2009
Auditrapporten
Ontmoeting FAMIFED met CAF Noord-Frankrijk
2017
Halfjaarlijkse statistieken 147 - 1ste halfjaar 2013
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 137 - 1ste halfjaar 2008
Halfjaarlijkse statistieken
Jaarrapport Auditcomité 2010
Auditrapporten
Studievoormiddag FAMIFED "Kinderbijslag voor eenoudergezinnen"
2017
Halfjaarlijkse statistieken 146 - 2de halfjaar 2012
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 136 - 2de halfjaar 2007
Halfjaarlijkse statistieken
Jaarrapport Auditcomité 2011
Auditrapporten
Halfjaarlijkse statistieken 145 - 1ste halfjaar 2012
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 135 - 1ste halfjaar 2007
Halfjaarlijkse statistieken
Jaarrapport Auditcomité 2012
Auditrapporten
Jaarrapport Auditcomité 2014
Auditrapporten
Halfjaarlijkse statistieken 144 - 2de halfjaar 2011
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 134 - 2de halfjaar 2006
Halfjaarlijkse statistieken
Jaarrapport Auditcomité 2013
Auditrapporten
"De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!": het activiteitenverslag van FAMIFED in beelden ...
2017
Halfjaarlijkse statistieken 143 - 1ste halfjaar 2011
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 133 - 1ste halfjaar 2006
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse statistieken 142 - 2de halfjaar 2010
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 132 - 2de halfjaar 2005
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse statistieken 141 - 1ste halfjaar 2010
Halfjaarlijkse statistieken
Halfjaarlijkse mededeling 131 - 1ste halfjaar 2005
Halfjaarlijkse statistieken
Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2011
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Verslag bij de rekeningen 2006
Verslagen bij de rekeningen
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2010
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Verslag bij de rekeningen 2007
Verslagen bij de rekeningen
Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
Focusstudies 2016
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2009
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2008
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Besteding van de kinderbijslag
Focusstudies 2016
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2007
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
"Geen einde maar een nieuw begin"
2018
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2006
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2004
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Verslag bij de rekeningen 2008
Verslagen bij de rekeningen
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Tellingen 2005
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Verslag bij de rekeningen 2010
Verslagen bij de rekeningen
Studievoormiddag FAMIFED "Rechtentoekenning op basis van fiscale gegevens"
2018
Kinderen opgevoed buiten het Rijk - Dienstjaar 2002
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Verslag bij de rekeningen 2011
Verslagen bij de rekeningen
Verslag bij de rekeningen 2012
Verslagen bij de rekeningen
Verslag bij de rekeningen 2005
Verslagen bij de rekeningen
FAMIFED laat Vlaanderen, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap los!
2018
Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2013
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2012
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
Kinderen opgevoed buiten het Rijk 2014
Kinderen opgevoed buiten het Rijk
De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag
Focusstudies 2017
Jaarverslag 2005
Activiteitenverslagen
Jaarverslag 2004
Activiteitenverslagen
Activiteitenverslag 2011
Activiteitenverslagen
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 30/06/2016 (Gedetailleerde gegevens)
Statistisch overzicht
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 30/06/2017 (Gedetailleerde gegevens)
Statistisch overzicht
Jaarverslag 2003
Activiteitenverslagen
Jaarverslag 2002
Activiteitenverslagen
Activiteitenverslag 2009
Activiteitenverslagen
Activiteitenverslag 2013
Activiteitenverslagen
Activiteitenverslag 2012
Activiteitenverslagen
Jaarverslag 2017
Activiteitenverslagen
Jaarverslag 2014
Activiteitenverslagen
Statistisch overzicht van de kinderbijslag op 31/12/2017 (Analyse)
Statistisch overzicht
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31 december 2017 - Gedetailleerde gegevens
Statistisch overzicht
Jaarverslag 2016
Activiteitenverslagen
Statistisch overzicht van de kinderbijslag op 30 Juni 2018 - gedetailleerde gegevens
Statistisch overzicht
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2015 (Gedetailleerde gegevens)
Statistisch overzicht
Activiteitenverslag 2010
Activiteitenverslagen
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2015 (Analyse)
Statistisch overzicht
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2016 (Analyse)
Statistisch overzicht
De toekomstige Brusselse kinderbijslagregeling is geboren
2019
Activiteitenverslag 2008
Activiteitenverslagen
Jaarverslag 2007
Activiteitenverslagen
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 30/06/2015 (Gedetailleerde gegevens)
Statistisch overzicht
Statistisch overzicht van de kinderbijslag 31/12/2016 (Gedetailleerde gegevens)
Statistisch overzicht
FAMIFED Brussel : geen risico op onderbreking van kinderbijslag voor kinderen met een beperking
2019
Activiteitenverslag 2006
Activiteitenverslagen
Jaarverslag 2015
Activiteitenverslagen
Eenoudergezinnen en de kinderbijslag
Focusstudies 2017
FAMIFED heeft Wallonië gewaarschuwd voor de bijkomende kosten van 40 miljoen euro voor kinderbijslag
2019