Een klacht indienen

Klachten over de dienstverlening van FAMIFED kunnen enkel schriftelijk geformuleerd worden en liefst via het standaard klachtenformulier. U vindt dit formulier hieronder of aan het onthaal van onze bureau.

Persoonlijke gegevens
Dit staat op uw identiteitskaart en begint met uw geboortedatum : JJ.MM.DD-NNN.CC.
Adres
Contactgegevens
Dossier
Indien uw klacht over een specifiek dossier gaat, vul dan onderstaande gegevens in. Zo kunnen we u vlugger helpen.