Totaal

Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 5.052 41,083%
2 kinderen 5.135 41,758%
3 kinderen 1.677 13,637%
4 kinderen 361 2,936%
5 kinderen en meer 72 0,586%
totaal 12.297 100, -%
TAB 2013 D 241
TAB 2013 D 241
Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 5.299 42,433%
2 kinderen 5.166 41,368%
3 kinderen 1.618 12,956%
4 kinderen 343 2,747%
5 kinderen en meer 62 0,496%
totaal 12.488 100, -%
TAB 2013 D 242
TAB 2013 D 242
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procenten t.o.v. totaal
0-5 jaar 9.545 43,011%
6-11 jaar 6.014 27,100%
12-17 jaar 4.227 19,047%
18-24 jaar 2.406 10,842%
> 25 jaar - -
totaal 22.192 100, -%
TAB 2013 D 243
TAB 2013 D 243
Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2013
leeftijdsgroepen / rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 4.951 3.313 1.063 180 38 9.545
6-11 jaar 3.085 2.031 724 139 35 6.014
12-17 jaar 2.257 1.458 422 77 13 4.227
18-24 jaar 1.842 493 61 9 1 2.406
> 25 jaar - - - - - -
totaal 12.135 7.295 2.270 405 87 22.192
TAB 2013 D 244
TAB 2013 D 244
Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procenten t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten 3 0,847%
4 - 6 punten 1 0,282%
7 - 9 punten 1 0,282%
totaal 5 1,412%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 149 42,090%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 5 1,412%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 56 15,819%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 27 7,627%
12-14 punten over de 3 pijlers 42 11,864%
15-17 punten over de 3 pijlers 34
18-20 punten over de 3 pijlers 19
+ 20 punten over de 3 pijlers 17 4,802%
totaal 349 98,588%
c) algemeen totaal (a+b) 354 100, -%
TAB 2013 D 245
TAB 2013 D 245
Aantal geboorten in 2013
geboorterangen aantal geboorten procenten t.o.v. totaal
1ste rang 1.196 57,890%
2de rang en volgende 870 42,110%
totaal 2.066 100, -%
TAB 2013 D 246
TAB 2013 D 246
Aantal adopties in 2013
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procenten t.o.v. totaal
eerste rang 3 75,000%
2de rang en volgende 1 25,000%
totaal 4 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 3 75,000%
2 jaar - -
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar 1 25,000%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 4 100, -%
TAB 2013 D 247
TAB 2013 D 247
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 16
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 20
totaal 36
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 248
TAB 2013 D 248