Per gewest

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, op 31 december 2013
gewest aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 1.877 23,732%
Waals Gewest 2.968 37,527%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.064 38,741%
Rijk 7.909 100, -%
TAB 2013 G 150-1
TAB 2013 G 150-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, per schaal, op 31 december 2013
schaal / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
gewone bijslag (*) 35 49 79 163
speciale bijslag geplaatsten 20 27 10 57
bijslag zelfstandigen 3 1 5 9
bijslag gewaarborgde 1.807 2.869 2.938 7.614
wezenbijslag 12 22 32 66
Totaal 1.877 2.968 3.064 7.909
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 150-2
TAB 2013 G 150-2
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, per gewest, op 31 december 2013
gewest gemiddeld aantal kinderen per gezin
Vlaams Gewest 2,327
Waals Gewest 2,183
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,972
Rijk 2,135
TAB 2013 G 150-3
TAB 2013 G 150-3
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, per gewest, per schaal, op 31 december 2013
schaal / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
gewone bijslag (*) 2,057 1,939 1,823 1,908
speciale bijslag geplaatsten 1,400 1,111 1,100 1,211
bijslag zelfstandigen 2,000 3,000 2,200 2,222
bijslag gewaarborgde 2,344 2,197 1,982 2,149
wezenbijslag 2,167 2,136 1,656 1,909
Totaal 2,327 2,183 1,972 2,135
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 150-4
TAB 2013 G 150-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 695 1.206 1.345 3.246
2 kinderen 495 783 939 2.217
3 kinderen 364 523 466 1.353
4 kinderen 168 274 209 651
5 kinderen en meer 155 182 105 442
totaal 1.877 2.968 3.064 7.909
TAB 2013 G 155-1
TAB 2013 G 155-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 19 24 43 86
2 kinderen 6 10 21 37
3 kinderen 5 9 7 21
4 kinderen 2 6 4 12
5 kinderen en meer 3 0 4 7
totaal 35 49 79 163
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 155-2
TAB 2013 G 155-2
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, in de schaal speciale bijslag geplaatsten, op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 14 24 9 47
2 kinderen 4 3 1 8
3 kinderen 2 - - 2
4 kinderen - - - -
5 kinderen en meer - - - -
totaal 20 27 10 57
TAB 2013 G 155-3
TAB 2013 G 155-3
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, in de schaal voor zelfstandigen, op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 0 0 1 1
2 kinderen 3 0 2 5
3 kinderen 0 1 2 3
4 kinderen 0 0 0 0
5 kinderen en meer 0 - - 0
totaal 3 1 5 9
TAB 2013 G 155-4
TAB 2013 G 155-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, in de schaal gewaarborgde kinderbijslag, op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 659 1.150 1.274 3.083
2 kinderen 476 763 906 2.145
3 kinderen 356 509 454 1.319
4 kinderen 164 266 203 633
5 kinderen en meer 152 181 101 434
totaal 1.807 2.869 2.938 7.614
TAB 2013 G 155-5
TAB 2013 G 155-5
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens het aantal kinderen, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3 8 18 29
2 kinderen 6 7 9 22
3 kinderen 1 4 3 8
4 kinderen 2 2 2 6
5 kinderen en meer - 1 - 1
totaal 12 22 32 66
TAB 2013 G 155-6
TAB 2013 G 155-6