Basisgegevens

Aantal bijslagtrekkende gezinnen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 3.359 40,819%
2 kinderen 2.310 28,071%
3 kinderen 1.423 17,293%
4 kinderen 684 8,312%
5 kinderen en meer 453 5,505%
totaal 8.229 100, -%
TAB 2013 D 132
TAB 2013 D 132
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
gewone bijslag (*) 155 1,884%
speciale bijslag geplaatsten 51 0,620%
bijslag zelfstandigen 11 0,134%
bijslag gewaarborgde 7.943 96,524%
wezenbijslag 69 0,838%
totaal 8.229 100, -%
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 133
TAB 2013 D 133
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, op 31 december 2013
gemiddeld aantal kinderen 2,14
TAB 2013 D 134
TAB 2013 D 134