Basisgegevens

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, op 31 december 2013
gewest aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
Vlaams Gewest 649.957 56,912%
Waals Gewest 375.670 32,894%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 116.420 10,194%
Rijk 1.142.047 100, -%
TAB 2013 G 138
TAB 2013 G 138
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, per schaal, op 31 december 2013
schaal / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
gewone schaal (*) 583.224 295.810 83.952 962.986
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 35.309 43.671 21.728 100.708
verhoogde schaal voor invaliden (**) 21.831 26.719 8.310 56.860
wezenbijslag 9.593 9.470 2.430 21.493
totaal 649.957 375.670 116.420 1.142.047
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 139
TAB 2013 G 139
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, per rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 519.091 240.568 67.948 827.607
wees 10.091 6.225 926 17.242
< 6 maanden werkloos 9.323 9.097 2.609 21.029
> 6 maanden werkloos 25.331 24.970 8.927 59.228
gepensioneerd 4.003 2.437 669 7.109
invalide 15.385 12.513 2.873 30.771
verhoogde schaal
werkloos (**) 33.091 42.297 20.715 96.103
gepensioneerd 2.218 1.374 1.013 4.605
invalide (**) 21.831 26.719 8.310 56.860
wezenbijslag
wees 9.593 9.470 2.430 21.493
totaal 649.957 375.670 116.420 1.142.047
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 140
TAB 2013 G 140
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende, per gewest, op 31 december 2013
gewest gemiddeld aantal kinderen per gezin
Vlaams Gewest 1,721
Waals Gewest 1,686
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,825
Rijk 1,720
TAB 2013 G 141
TAB 2013 G 141
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende, per gewest, per schaal, op 31 december 2013
schaal / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
gewone schaal (*) 1,714 1,684 1,775 1,710
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 1,856 1,728 2,000 1,832
verhoogde schaal voor invaliden (**) 1,806 1,741 1,969 1,799
wezenbijslag 1,473 1,391 1,485 1,439
totaal 1,721 1,686 1,825 1,720
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 142
TAB 2013 G 142
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkende, per gewest, per rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 1,734 1,711 1,795 1,733
wees 1,113 1,124 1,151 1,119
< 6 maanden werkloos 1,679 1,652 1,784 1,681
> 6 maanden werkloos 1,686 1,666 1,742 1,686
gepensioneerd 1,241 1,227 1,311 1,243
invalide 1,602 1,585 1,719 1,606
verhoogde schaal
werkloos (**) 1,880 1,739 2,021 1,849
gepensioneerd 1,499 1,388 1,567 1,481
invalide (**) 1,806 1,741 1,969 1,799
wezenbijslag
wees 1,473 1,391 1,485 1,439
totaal 1,721 1,686 1,825 1,720
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 143
TAB 2013 G 143
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 304.983 192.807 54.877 552.667
2 kinderen 251.714 127.346 37.512 416.572
3 kinderen 71.074 41.422 16.272 128.768
4 kinderen 16.663 10.568 5.751 32.982
5 kinderen en meer 5.523 3.527 2.008 11.058
totaal 649.957 375.670 116.420 1.142.047
TAB 2013 G 144
TAB 2013 G 144