Basisgegevens

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per fonds, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 11.511 0,972%
2 105.303 8,892%
3 61.040 5,154%
13 134.571 11,363%
19 145.170 12,258%
24 10.318 0,871%
32 88.449 7,468%
35 61.579 5,200%
39 151.441 12,787%
41 67.295 5,682%
43 142.457 12,029%
53 25.865 2,184%
62 2.130 0,180%
78 7.501 0,633%
80 5.791 0,489%
83 371 0,031%
NMBS 11.760 0,993%
RKW 151.755 12,814%
Totaal 1.184.307 100, -%
TAB 2013 D 151
TAB 2013 D 151
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per fonds, per schaal, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 10.034 875 416 186 11.511
2 89.561 8.219 5.355 2.168 105.303
3 52.585 4.892 2.639 924 61.040
13 123.683 5.261 3.254 2.373 134.571
19 129.914 7.861 5.135 2.260 145.170
24 8.779 721 545 273 10.318
32 74.442 8.144 4.363 1.500 88.449
35 55.205 3.374 2.136 864 61.579
39 125.990 13.826 8.122 3.503 151.441
41 54.993 6.696 4.024 1.582 67.295
43 128.760 9.890 2.170 1.637 142.457
53 21.769 2.435 1.261 400 25.865
62 1.923 99 73 35 2.130
78 6.737 385 247 132 7.501
80 5.337 267 107 80 5.791
83 336 13 14 8 371
NMBS 11.723 21 8 8 11.760
RKW 100.656 28.874 17.724 4.501 151.755
Totaal 1.002.427 101.853 57.593 22.434 1.184.307
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 152
TAB 2013 D 152
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per fonds, per rechtsgrond, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
1 8.853 117 323 369 40 332 853 22 416 186 11.511
2 75.108 2.025 2.709 5.380 532 3.807 7.719 500 5.355 2.168 105.303
3 45.845 1.069 1.154 2.211 632 1.674 4.455 437 2.639 924 61.040
13 110.892 3.031 1.046 4.115 1.504 3.095 4.502 759 3.254 2.373 134.571
19 116.079 1.588 1.921 5.585 716 4.025 7.496 365 5.135 2.260 145.170
24 7.677 204 194 305 40 359 704 17 545 273 10.318
32 64.034 1.030 2.137 4.405 275 2.561 7.917 227 4.363 1.500 88.449
35 49.622 841 978 1.866 206 1.692 3.241 133 2.136 864 61.579
39 108.746 2.489 1.961 7.650 892 4.252 13.136 690 8.122 3.503 151.441
41 45.987 1.399 2.230 2.676 306 2.395 6.465 231 4.024 1.582 67.295
43 120.928 878 1.198 4.928 204 624 9.496 394 2.170 1.637 142.457
53 18.286 188 338 1.924 85 948 2.384 51 1.261 400 25.865
62 1.767 31 18 44 4 59 94 5 73 35 2.130
78 5.994 109 118 299 44 173 375 10 247 132 7.501
80 2.613 92 121 2.343 36 132 250 17 107 80 5.791
83 299 15 9 2 5 6 8 5 14 8 371
NMBS 11.720 1 2 - - - 21 - 8 8 11.760
RKW 67.649 2.615 5.167 17.208 2.077 5.940 27.901 973 17.724 4.501 151.755
Totaal 862.099 17.722 21.624 61.310 7.598 32.074 97.017 4.836 57.593 22.434 1.184.307
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 153
TAB 2013 D 153
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per fonds, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds/ aantal gezinnen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
1 5.540 4.233 1.355 302 81 11.511
2 52.937 36.356 11.597 3.206 1.207 105.303
3 30.603 21.926 6.291 1.674 546 61.040
13 63.424 51.648 14.999 3.525 975 134.571
19 66.024 56.136 17.561 4.090 1.359 145.170
24 5.494 3.487 1.025 231 81 10.318
32 43.113 31.965 9.883 2.642 846 88.449
35 29.828 23.571 6.262 1.451 467 61.579
39 72.494 55.335 17.789 4.428 1.395 151.441
41 35.051 22.317 7.461 1.888 578 67.295
43 63.390 56.862 16.933 3.992 1.280 142.457
53 12.783 9.102 2.890 805 285 25.865
62 941 865 259 54 11 2.130
78 3.645 2.787 809 190 70 7.501
80 3.345 1.927 382 101 36 5.791
83 214 131 18 5 3 371
NMBS 6.189 4.243 1.083 207 38 11.760
RKW 78.578 47.759 17.459 5.613 2.346 151.755
Totaal 573.593 430.650 134.056 34.404 11.604 1.184.307
TAB 2013 D 154
TAB 2013 D 154
Gemiddeld aantal kinderen per fonds, per schaal, op 31 december 2013
kinderbijslagfonds / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
1 1,713 1,766 1,745 1,392 1,713
2 1,701 1,812 1,779 1,447 1,708
3 1,678 1,786 1,781 1,446 1,688
13 1,718 1,785 1,762 1,457 1,717
19 1,745 1,931 1,853 1,511 1,755
24 1,644 1,659 1,600 1,440 1,638
32 1,704 1,822 1,841 1,446 1,717
35 1,684 1,833 1,732 1,442 1,691
39 1,724 1,816 1,783 1,416 1,729
41 1,678 1,716 1,698 1,377 1,676
43 1,761 1,796 1,798 1,481 1,761
53 1,684 1,992 1,832 1,478 1,717
62 1,754 1,778 1,685 1,486 1,748
78 1,703 1,860 1,640 1,432 1,704
80 1,550 1,457 1,664 1,300 1,545
83 1,551 1,077 1,714 1,000 1,528
NMBS 1,612 1,667 1,375 1,375 1,611
RKW 1,680 1,867 1,839 1,401 1,726
Totaal 1,712 1,830 1,800 1,437 1,721
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 155
TAB 2013 D 155