Basisgegevens

Aantal bijslagtrekkende gezinnen volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 573.593 48,433%
2 kinderen 430.650 36,363%
3 kinderen 134.056 11,319%
4 kinderen 34.404 2,905%
5 kinderen en meer 11.604 0,980%
totaal 1.184.307 100, -%
TAB 2013 D 124
TAB 2013 D 124
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
gewone schaal (*) 1.002.427 84,642%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 101.853 8,600%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 57.593 4,863%
wezenbijslag 22.434 1,894%
totaal 1.184.307 100, -%
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 125
TAB 2013 D 125
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal gezinnen procent t.o.v. totaal
gewone schaal (*)
arbeidsprestaties 862.099 72,794%
wees 17.722 1,496%
< 6 maanden werkloos 21.624 1,826%
> 6 maanden werkloos 61.310 5,177%
gepensioneerd 7.598 0,642%
invalide 32.074 2,708%
verhoogde schaal
werkloos (**) 97.017 8,192%
gepensioneerd 4.836 0,408%
invalide (**) 57.593 4,863%
wezenbijslag
wees 22.434 1,894%
totaal 1.184.307 100, -%
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 126
TAB 2013 D 126
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, op 31 december 2013
gemiddeld aantal kinderen 1,72
TAB 2013 D 127
TAB 2013 D 127