Samenvatting

Samenvattende tabel, aantal rechthebbenden voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, volgens aantal kinderen, op 31 december 2013
rechtsgrond /aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer totaal
a) Europese Economische Ruimte 9.719 9.257 3.627 952 368 23.923
Duitsland 96 72 41 9 - 218
Frankrijk 6.038 6.301 2.678 723 264 16.004
Italië 157 91 47 4 7 306
Luxemburg 43 11 12 - - 66
Nederland 1.460 1.426 446 117 51 3.500
Denemarken - 3 2 - - 5
Ierland 3 7 1 1 - 12
Verenigd Koninkrijk 29 36 21 5 1 92
Griekenland 25 17 3 1 - 46
Spanje 178 128 45 21 14 386
Portugal 188 106 21 6 1 322
Oostenrijk 1 5 - - - 6
Finland 3 3 1 - - 7
IJsland 2 - - - - 2
Noorwegen 3 7 - - - 10
Zweden 6 15 1 - - 22
Liechtenstein - - - - - -
Zwitserland 15 17 15 3 1 51
Cyprus - - - - - -
Estland 1 4 - - - 5
Hongarije 14 10 5 2 1 32
Letland 1 7 - 1 1 10
Litouwen 3 4 1 - - 8
Malta - 1 - - - 1
Polen 1.147 784 255 53 20 2.259
Tsjechische Republiek 17 11 3 1 - 32
Slovakije 28 23 8 - 1 60
Slovenië 9 2 1 - - 12
Roemenië 187 125 13 5 6 336
Bulgarije 37 19 3 - - 59
Kroatië 28 22 4 - - 54
b) Bilaterale overeenkomsten 411 226 117 83 - 837
Turkije 66 40 20 3 n.v.t. 129
Algerije 2 1 - - n.v.t. 3
Bosnië-Herzegovina 1 - - - n.v.t. 1
Macedonië 3 2 2 1 - 8
Servië - - - - n.v.t. -
Montenegro - - - - n.v.t. -
Kosovo 1 2 - 1 n.v.t. 4
Marokko 322 169 91 74 n.v.t. 656
Tunesië 16 12 4 4 n.v.t. 36
Kroatië - - - - - -
c-1) Algemene afwijkingen / vreemdelingen 31 3 - - 1 35
c-2) Algemene afwijkingen / Belgen 661 38 12 - - 711
d-1) Individuele afwijkingen / vreemdelingen 17 10 3 - - 30
d-2) Individuele afwijkingen / Belgen 293 52 9 11 - 365
totaal aantal rechthebbenden 11.132 9.586 3.768 1.046 369 25.901
TAB 2013 B 166
TAB 2013 B 166