Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen per rang, op 31 december 2013
rang aantal kinderen procent t.o.v. totaal
rang 1 7.735 43,964%
rang 2 4.972 28,260%
rang 3 2.966 16,858%
rang 4 1.125 6,394%
rang 5 en hoger 796 4,524%
totaal 17.594 100, -%
TAB 2013 D 26
TAB 2013 D 26
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.097 40,338%
6-11 jaar 5.111 29,050%
12-17 jaar 3.924 22,303%
18-24 jaar 1.462 8,310%
totaal 17.594 100, -%
TAB 2013 D 27-1
TAB 2013 D 27-1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (detail), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 3.888 22,098%
3-5 jaar 3.209 18,239%
6-11 jaar 5.111 29,050%
12-15 jaar 2.732 15,528%
16-17 jaar 1.192 6,775%
18-20 jaar 1.040 5,911%
21-24 jaar 422 2,399%
totaal 17.594 100, -%
TAB 2013 D 27-2
TAB 2013 D 27-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 927 89,135%
leerling 32 3,077%
werkzoekend 81 7,788%
totaal 1.040 100, -%
TAB 2013 D 27-3
TAB 2013 D 27-3
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 368 87,204%
leerling 2 0,474%
werkzoekend 52 12,322%
totaal 422 100, -%
TAB 2013 D 27-4
TAB 2013 D 27-4
Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal kinderen procent t.o.v. totaal
gewone schaal (*) 372 2,114%
schaal speciale bijslag geplaatsten 72 0,409%
schaal voor zelfstandigen 22 0,125%
schaal gewaarborgde kinderbijslag 16.989 96,561%
wezenbijslag 139 0,790%
totaal 17.594 100, -%
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 28
TAB 2013 D 28
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
aard van de plaatsing aantal kinderen
in een instelling art. 10 (*) 72
totaal 72
(*) in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag wordt, in het geval van plaatsing, enkel de speciale bijslag voor geplaatste kinderen uitbetaald aan het gezin van oorsprong. Aan de instelling zelf wordt, in tegenstelling tot in de werknemersregeling, geen kinderbijslag uitbetaald.
TAB 2013 D 29
TAB 2013 D 29