Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en rang, op 31 december 2013
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal 1.559 729 280 76 32 2.676
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 367 178 83 36 14 678
verhoogde schaal voor invaliden (**) 251 133 50 15 6 455
wezenbijslag 65 21 9 1 1 97
totaal 2.242 1.061 422 128 53 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 104
TAB 2013 V 104
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 985 537 187 65 28 1.802
wees 8 3 1 - - 12
< 6 maanden werkloos 45 17 9 1 1 73
> 6 maanden werkloos 137 69 29 8 2 245
gepensioneerd 7 4 - - - 11
invalide 377 99 54 2 1 533
verhoogde schaal
werkloos (**) 340 172 79 35 13 639
gepensioneerd 27 6 4 1 1 39
invalide (**) 251 133 50 15 6 455
wezenbijslag
wees 65 21 9 1 1 97
totaal 2.242 1.061 422 128 53 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 105
TAB 2013 V 105
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal 547 937 872 320 2.676
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 119 213 215 131 678
verhoogde schaal voor invaliden (**) 40 133 191 91 455
wezenbijslag 3 18 44 32 97
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 106
TAB 2013 V 106
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 376 641 590 195 1.802
wees - 2 7 3 12
< 6 maanden werkloos 15 22 29 7 73
> 6 maanden werkloos 60 85 72 28 245
gepensioneerd 2 - 3 6 11
invalide 94 187 171 81 533
verhoogde schaal
werkloos (**) 118 210 200 111 639
gepensioneerd 1 3 15 20 39
invalide (**) 40 133 191 91 455
wezenbijslag
wees 3 18 44 32 97
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 107
TAB 2013 V 107
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 316 633 807 486 2.242
rang 2 198 407 372 84 1.061
rang 3 127 179 113 3 422
rang 4 43 62 22 1 128
rang 5 en  hoger 25 20 8 - 53
totaal 709 1.301 1.322 574 3.906
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 108
TAB 2013 V 108