Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rang, op 31 december 2013
rang Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 2.242 57,399%
rang 2 1.061 27,163%
rang 3 422 10,804%
rang 4 128 3,277%
rang 5 en hoger 53 1,357%
totaal 3.906 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 100
TAB 2013 V 100
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per leeftijd, op 31 december 2013
leeftijd Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 709 18,152%
6-11 jaar 1.301 33,308%
12-17 jaar 1.322 33,845%
18-20 jaar 574 14,695%
totaal 3.906 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 101
TAB 2013 V 101
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2013
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 2.676 68,510%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 678 17,358%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 455 11,649%
wezenbijslag 97 2,483%
totaal 3.906 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 102
TAB 2013 V 102
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.802 46,134%
wees 12 0,307%
< 6 maanden werkloos 73 1,869%
> 6 maanden werkloos 245 6,272%
gepensioneerd 11 0,282%
invalide 533 13,646%
verhoogde schaal
werkloos (**) 639 16,359%
gepensioneerd 39 0,998%
invalide (**) 455 11,649%
wezenbijslag
wees 97 2,483%
totaal 3.906 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 103
TAB 2013 V 103