Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 73.681 41.061 13.697 3.892 1.548 133.879
wees 1.299 177 49 11 3 1.539
< 6 maanden werkloos 3.011 1.659 689 227 124 5.710
> 6 maanden werkloos 7.591 4.114 1.634 518 241 14.098
gepensioneerd 587 126 37 8 4 762
invalide 2.786 1.295 478 143 58 4.760
verhoogde schaal
werkloos (*) 13.726 8.306 4.090 1.618 792 28.532
gepensioneerd 710 279 91 32 24 1.136
invalide (*) 6.203 3.372 1.609 631 332 12.147
wezenbijslag
wees 2.675 878 279 85 32 3.949
totaal 112.269 61.267 22.653 7.165 3.158 206.512
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 94
TAB 2013 V 94
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal 55.633 44.292 38.645 21.038 1.140 160.748
verhoogde schaal voor werklozen (*)  en gepensioneerden 9.554 8.234 7.468 4.412 - 29.668
verhoogde schaal voor invaliden (*) 2.746 3.197 3.867 2.337 - 12.147
wezenbijslag 362 689 1.350 1.548 - 3.949
totaal 68.295 56.412 51.330 29.335 1.140 206.512
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 95
TAB 2013 V 95
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond en leeftijd, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 47.104 37.303 32.308 17.129 35 133.879
wees 28 111 251 218 931 1.539
< 6 maanden werkloos 2.357 1.602 1.197 552 2 5.710
> 6 maanden werkloos 5.055 3.968 3.297 1.765 13 14.098
gepensioneerd 49 76 177 345 115 762
invalide 1.040 1.232 1.415 1.029 44 4.760
verhoogde schaal
werkloos (*) 9.513 8.101 7.081 3.837 - 28.532
gepensioneerd 41 133 387 575 - 1.136
invalide (*) 2.746 3.197 3.867 2.337 - 12.147
wezenbijslag
wees 362 689 1.350 1.548 - 3.949
totaal 68.295 56.412 51.330 29.335 1.140 206.512
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 96
TAB 2013 V 96
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 30.009 26.388 30.188 24.575 1.109 112.269
rang 2 22.043 18.865 16.038 4.295 26 61.267
rang 3 10.374 7.754 4.116 406 3 22.653
rang 4 3.861 2.446 806 50 2 7.165
rang 5 en  hoger 2.008 959 182 9 - 3.158
totaal 68.295 56.412 51.330 29.335 1.140 206.512
TAB 2013 V 97
TAB 2013 V 97