Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtgevende kinderen aantal kinderen procent t.o.v. algemeen totaal
a) landen van Europa
Duitsland 3.562 1,725%
Verenigd Koninkrijk 3.428 1,660%
Denemarken 282 0,137%
Frankrijk 26.671 12,915%
Ierland 422 0,204%
Italië 31.662 15,332%
Luxemburg 447 0,216%
Nederland 22.636 10,961%
Oostenrijk 227 0,110%
Zwitserland 219 0,106%
Zweden 412 0,200%
Noorwegen 254 0,123%
Griekenland 1.655 0,801%
Turkije 10.777 5,219%
Spanje 13.179 6,382%
Finland 212 0,103%
Portugal 7.787 3,771%
Polen 11.774 5,701%
Hongarije 407 0,197%
Roemenië 5.908 2,861%
Kroatië 95 0,046%
Slovenië 62 0,030%
Bosnië-Herzegovina 347 0,168%
Macedonië 795 0,385%
Servië en Montenegro 1.525 0,738%
Ijsland 14 0,007%
Liechtenstein 4 0,002%
Cyprus 14 0,007%
Estland 40 0,019%
Letland 59 0,029%
Litouwen 147 0,071%
Malta 45 0,022%
Slovakije 770 0,373%
Tsjechische Republiek 243 0,118%
Bulgarije 2.252 1,090%
Rusland 1.187 0,575%
Albanië 524 0,254%
anderen landen van Europa 4.261 2,063%
totaal 154.305 74,720%
b) landen van Afrika
Algerijë 1.732 0,839%
Angola 517 0,250%
Congo-Kinshasa 2.143 1,038%
Guinea 706 0,342%
Kameroen 965 0,467%
Marokko 22.313 10,805%
Rwanda 308 0,149%
Togo 316 0,153%
Tunesië 966 0,468%
andere landen van Afrika 7.743 3,749%
totaal 37.709 18,260%
c) landen van Amerika
Brazilië 915 0,443%
Canada 283 0,137%
Ecuador 828 0,401%
Verenigde Staten 741 0,359%
andere landen van Amerika 1.960 0,949%
totaal 4.727 2,289%
d) Landen van Azië
Armenië 602 0,292%
China 801 0,388%
Filipijnen 458 0,222%
Israël 190 0,092%
Japan 190 0,092%
Nepal 385 0,186%
Pakistan 373 0,181%
Sri Lanka 135 0,065%
andere landen van Azië 5.433 2,631%
totaal 8.567 4,148%
e) Oceanië / totaal 89 0,043%
f) politieke vluchtelingen 969 0,469%
g) vaderlandslozen 146 0,071%
algemeen totaal 206.512 100, -%
TAB 2013 V 88
TAB 2013 V 88
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per rang, op 31 december 2013
rang aantallen procent t.o.v. totaal
rang 1 112.269 54,364%
rang 2 61.267 29,668%
rang 3 22.653 10,969%
rang 4 7.165 3,470%
rang 5 en hoger 3.158 1,529%
totaal 206.512 100, -%
TAB 2013 V 89
TAB 2013 V 89
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per leeftijd, op 31 december 2013
leeftijd aantallen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 68.295 33,071%
6-11  jaar 56.412 27,317%
12-17 jaar 51.330 24,856%
18-24 jaar 29.335 14,205%
> 25 jaar 1.140 0,552%
totaal 206.512 100, -%
TAB 2013 V 90
TAB 2013 V 90
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2013
nationaliteit / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
a) landen van Europa
Duitsland 3.102 302 95 63 3.562
Verenigd Koninkrijk 3.048 266 73 41 3.428
Denemarken 250 27 4 1 282
Frankrijk 22.348 2.522 1.237 564 26.671
Ierland 405 12 2 3 422
Italië 23.193 4.701 2.999 769 31.662
Luxemburg 373 43 22 9 447
Nederland 18.717 2.639 1.029 251 22.636
Oostenrijk 209 7 9 2 227
Zwitserland 175 23 17 4 219
Zweden 373 33 6 - 412
Noorwegen 219 30 5 - 254
Griekenland 1.308 193 107 47 1.655
Turkije 7.222 2.165 1.094 296 10.777
Spanje 8.973 3.321 717 168 13.179
Finland 191 16 - 5 212
Portugal 6.756 647 288 96 7.787
Polen 11.067 428 192 87 11.774
Hongarije 361 30 14 2 407
Roemenië 5.495 237 151 25 5.908
Kroatië 79 6 6 4 95
Slovenië 41 11 7 3 62
Bosnië-Herzegovina 280 31 29 7 347
Macedonië 558 177 42 18 795
Servië en Montenegro 1.150 284 57 34 1.525
Ijsland 14 - - - 14
Liechtenstein 4 - - - 4
Cyprus 14 - - - 14
Estland 37 3 - - 40
Letland 57 2 - - 59
Litouwen 134 11 1 1 147
Malta 32 13 - - 45
Slovakije 576 129 64 1 770
Tsjechische Republiek 206 24 11 2 243
Bulgarije 2.006 169 69 8 2.252
Rusland 837 253 68 29 1.187
Albanië 437 75 10 2 524
anderen landen van Europa 3.490 604 122 45 4.261
totaal 123.737 19.434 8.547 2.587 154.305
b) landen van Afrika
Algerijë 1.042 401 177 112 1.732
Angola 381 116 11 9 517
Congo-Kinshasa 1.630 359 77 77 2.143
Guinea 468 175 38 25 706
Kameroen 781 137 21 26 965
Marokko 13.179 5.656 2.682 796 22.313
Rwanda 230 41 13 24 308
Togo 241 68 6 1 316
Tunesië 740 141 52 33 966
Andere landen van Afrika 6.050 1.396 213 84 7.743
totaal 24.742 8.490 3.290 1.187 37.709
c) landen van Amerika
Brazilië 851 56 7 1 915
Canada 267 10 4 2 283
Ecuador 748 52 18 10 828
Verenigde Staten 669 58 1 13 741
andere landen van Amerika 1.719 199 21 21 1.960
totaal 4.254 375 51 47 4.727
d) Landen van Azië
Armenië 473 102 16 11 602
China 711 78 7 5 801
Filipijnen 437 15 1 5 458
Israël 178 7 5 - 190
Japan 182 8 - - 190
Nepal 365 17 2 1 385
Pakistan 281 87 1 4 373
Sri Lanka 120 14 1 - 135
Andere landen van Azië 4.380 842 138 73 5.433
totaal 7.127 1.170 171 99 8.567
e) Oceanië / totaal 86 1 - 2 89
f) politieke vluchtelingen 695 184 66 24 969
g) vaderlandslozen 107 14 22 3 146
algemeen totaal 160.748 29.668 12.147 3.949 206.512
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 91
TAB 2013 V 91
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
nationaliteit / rechtsgrond arbeids prestaties (a) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) gepensioneerd (a) invalide (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) gepensioneerd (b) invalide (c) (*) wees (d) totaal
a) landen van Europa
Duitsland 2.656 24 99 243 10 70 292 10 95 63 3.562
Verenigd Koninkrijk 2.762 16 39 141 42 48 253 13 73 41 3.428
Denemarken 222 1 - 20 2 5 26 1 4 1 282
Frankrijk 19.362 151 591 1.667 75 502 2.427 95 1.237 564 26.671
Ierland 375 - 3 24 1 2 10 2 2 3 422
Italië 18.260 549 832 2.124 216 1.212 4.528 173 2.999 769 31.662
Luxemburg 321 9 4 18 4 17 40 3 22 9 447
Nederland 15.511 93 733 1.784 39 557 2.613 26 1.029 251 22.636
Oostenrijk 193 - 2 8 5 1 5 2 9 2 227
Zwitserland 153 2 4 14 1 1 21 2 17 4 219
Zweden 344 1 2 20 3 3 31 2 6 - 412
Noorwegen 186 1 5 21 3 3 30 - 5 - 254
Griekenland 1.075 26 35 102 10 60 185 8 107 47 1.655
Turkije 5.535 51 375 876 53 332 2.075 90 1.094 296 10.777
Spanje 7.288 67 357 980 47 234 3.288 33 717 168 13.179
Finland 169 3 2 17 - - 16 - - 5 212
Portugal 5.819 32 220 507 12 166 637 10 288 96 7.787
Polen 10.319 25 178 365 6 174 426 2 192 87 11.774
Hongarije 320 3 8 24 1 5 30 - 14 2 407
Roemenië 5.001 4 106 273 1 110 235 2 151 25 5.908
Kroatië 64 2 - 10 - 3 6 - 6 4 95
Slovenië 35 - - 6 - - 11 - 7 3 62
Bosnië-Herzegovina 222 - 13 38 - 7 31 - 29 7 347
Macedonië 403 2 48 85 - 20 177 - 42 18 795
Servië en Montenegro 836 5 88 169 - 52 283 1 57 34 1.525
Ijsland 10 - - 2 - 2 - - - - 14
Liechtenstein 4 - - - - - - - - - 4
Cyprus 11 - - - - 3 - - - - 14
Estland 31 - - 6 - - 3 - - - 40
Letland 56 - - 1 - - 2 - - - 59
Litouwen 121 - 8 3 - 2 11 - 1 1 147
Malta 27 - 2 3 - - 12 1 - - 45
Slovakije 479 - 25 63 - 9 129 - 64 1 770
Tsjechische Republiek 164 - 5 31 - 6 24 - 11 2 243
Bulgarije 1.754 2 74 144 - 32 168 1 69 8 2.252
Rusland 637 3 68 88 - 41 253 - 68 29 1.187
Albanië 368 - 6 55 - 8 74 1 10 2 524
anderen landen van Europa 2.972 6 152 296 1 63 600 4 122 45 4.261
totaal 104.065 1.078 4.084 10.228 532 3.750 18.952 482 8.547 2.587 154.305
b) landen van Afrika
Algerijë 751 22 70 145 7 47 366 35 177 112 1.732
Angola 303 - 16 40 - 22 116 - 11 9 517
Congo-Kinshasa 1.158 10 102 309 3 48 358 1 77 77 2.143
Guinea 387 - 20 40 - 21 175 - 38 25 706
Kameroen 614 1 36 98 - 32 137 - 21 26 965
Marokko 10.253 195 565 1.533 183 450 5.069 587 2.682 796 22.313
Rwanda 193 - 9 21 - 7 41 - 13 24 308
Togo 196 2 11 25 - 7 68 - 6 1 316
Tunesië 597 2 37 85 1 18 131 10 52 33 966
Andere landen van Afrika 4.865 17 321 730 12 105 1.388 8 213 84 7.743
totaal 19.317 249 1.187 3.026 206 757 7.849 641 3.290 1.187 37.709
c) landen van Amerika
Brazilië 732 - 20 62 2 35 56 - 7 1 915
Canada 248 1 2 12 - 4 10 - 4 2 283
Ecuador 690 - 16 41 - 1 52 - 18 10 828
Verenigde Staten 591 6 7 52 7 6 50 8 1 13 741
Andere landen van Amerika 1.495 3 57 139 3 22 197 2 21 21 1.960
totaal 3.756 10 102 306 12 68 365 10 51 47 4.727
d) Landen van Azië
Armenië 370 - 31 51 - 21 102 - 16 11 602
China 656 3 17 24 - 11 78 - 7 5 801
Filipijnen 403 3 17 11 - 3 15 - 1 5 458
Israël 173 1 3 - - 1 7 - 5 - 190
Japan 156 - 11 11 4 - 8 - - - 190
Nepal 340 - 3 21 - 1 17 - 2 1 385
Pakistan 239 2 11 13 1 15 87 - 1 4 373
Sri Lanka 111 - 7 2 - - 14 - 1 - 135
Andere landen van Azië 3.764 7 174 336 - 99 842 - 138 73 5.433
Totaal 6.212 16 274 469 5 151 1.170 - 171 99 8.567
e) Oceanië / totaal 83 1 2 - - - 1 - - 2 89
f) politieke vluchtelingen 366 183 45 60 7 34 181 3 66 24 969
g) vaderlandslozen 80 2 16 9 - - 14 - 22 3 146
algemeen totaal 133.879 1.539 5.710 14.098 762 4.760 28.532 1.136 12.147 3.949 206.512
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 92
TAB 2013 V 92