Per gewest

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per gewest, op 31 december 2013
gewest aantal procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 26.114 56,903%
Waals Gewest 15.937 34,727%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.841 8,370%
Rijk 45.892 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 G 70
TAB 2013 G 70
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per gewest, per rang, op 31 december 2013
gewest / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
Vlaams Gewest 14.857 7.927 2.424 635 271 26.114
Waals Gewest 9.142 4.577 1.610 441 167 15.937
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.048 1.106 468 145 74 3.841
Rijk 26.047 13.610 4.502 1.221 512 45.892
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 G 71
TAB 2013 G 71
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per gewest, per leeftijd, op 31 december 2013
gewest / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
Vlaams Gewest 3.383 8.763 10.186 3.782 26.114
Waals Gewest 2.224 5.261 6.203 2.249 15.937
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 705 1.290 1.283 563 3.841
Rijk 6.312 15.314 17.672 6.594 45.892
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 G 72
TAB 2013 G 72
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, Vlaams Gewest, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1.474 4.331 6.010 3.042 14.857
rang 2 1.189 2.906 3.170 662 7.927
rang 3 455 1.074 823 72 2.424
rang 4 169 320 140 6 635
rang 5 en  hoger 96 132 43 - 271
totaal 3.383 8.763 10.186 3.782 26.114
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 G 73-1
TAB 2013 G 73-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, Waals Gewest, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1.029 2.488 3.734 1.891 9.142
rang 2 682 1.739 1.831 325 4.577
rang 3 319 742 521 28 1.610
rang 4 122 218 96 5 441
rang 5 en  hoger 72 74 21 - 167
totaal 2.224 5.261 6.203 2.249 15.937
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 G 73-2
TAB 2013 G 73-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 264 614 721 449 2.048
rang 2 223 397 386 100 1.106
rang 3 128 188 138 14 468
rang 4 53 66 26 - 145
rang 5 en  hoger 37 25 12 - 74
totaal 705 1.290 1.283 563 3.841
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 G 73-3
TAB 2013 G 73-3