Volgens rang, leeftijd, schaal en rechtsgrond

Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens schaal en rang, op 31 december 2013
schaal / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (**) 19.212 10.178 3.212 761 288 33.651
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 3.200 1.612 639 215 95 5.761
verhoogde schaal voor invaliden (***) 3.171 1.573 637 199 96 5.676
wezenbijslag 856 222 64 20 3 1.165
totaal 26.439 13.585 4.552 1.195 482 46.253
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 19
TAB 2013 D 19
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende en rang, op 31 december 2013
rechtsgrond / rang rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 15.278 8.499 2.579 614 230 27.200
wees 188 68 24 4 - 284
werkloos < 6 maanden 406 193 73 21 9 702
werkloos > 6 maanden 1.514 724 238 71 22 2.569
gepensioneerd 138 52 8 6 3 207
invalide 1.688 642 290 45 24 2.689
verhoogde schaal
werkloos (***) 3.006 1.557 615 208 90 5.476
gepensioneerd 194 55 24 7 5 285
invalide (***) 3.171 1.573 637 199 96 5.676
wezenbijslag
wees 856 222 64 20 3 1.165
totaal 26.439 13.585 4.552 1.195 482 46.253
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 20
TAB 2013 D 20
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens schaal en leeftijd, op 31 december 2013
schaal / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal (**) 5.041 11.661 12.509 4.440 33.651
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 763 1.929 2.162 907 5.761
verhoogde schaal voor invaliden (***) 509 1.733 2.531 903 5.676
wezenbijslag 19 217 565 364 1.165
totaal 6.332 15.540 17.767 6.614 46.253
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 21
TAB 2013 D 21
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende en leeftijd van het kind, op 31 december 2013
rechtsgrond / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 4.182 9.522 10.089 3.407 27.200
wees 5 54 147 78 284
werkloos < 6 maanden 133 254 223 92 702
werkloos > 6 maanden 401 950 894 324 2.569
gepensioneerd 9 35 97 66 207
invalide 311 846 1.059 473 2.689
verhoogde schaal
werkloos (***) 749 1.886 2.034 807 5.476
gepensioneerd 14 43 128 100 285
invalide (***) 509 1.733 2.531 903 5.676
wezenbijslag
wees 19 217 565 364 1.165
totaal 6.332 15.540 17.767 6.614 46.253
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 22
TAB 2013 D 22
Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2.796 7.659 10.589 5.395 26.439
rang 2 2.089 5.051 5.353 1.092 13.585
rang 3 928 2.012 1.495 117 4.552
rang 4 326 595 264 10 1.195
rang 5 en  hoger 193 223 66 - 482
totaal 6.332 15.540 17.767 6.614 46.253
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 23
TAB 2013 D 23