Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen per rang, op 31 december 2013
rang aantal kinderen procent t.o.v. totaal
rang 1 1.153.254 56,588%
rang 2 625.122 30,673%
rang 3 191.011 9,373%
rang 4 49.680 2,438%
rang 5 en hoger 18.926 0,929%
totaal 2.037.993 100, -%
TAB 2013 D 1
TAB 2013 D 1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 587.225 28,814%
6-11 jaar 551.576 27,065%
12-17 jaar 532.040 26,106%
18-24 jaar 352.805 17,311%
> 25 jaar 14.347 0,704%
totaal 2.037.993 100, -%
TAB 2013 D 2-1
TAB 2013 D 2-1
Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (detail), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-2 jaar 288.928 14,177%
3-5 jaar 298.297 14,637%
6-11 jaar 551.576 27,065%
12-17 jaar 532.040 26,106%
18-20 jaar 220.198 10,805%
21-24 jaar 132.607 6,507%
> 25 jaar 14.347 0,704%
totaal 2.037.993 100, -%
TAB 2013 D 2-2
TAB 2013 D 2-2
Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 189.285 85,961%
leerling 3.018 1,371%
werkzoekend (*) 21.111 9,587%
gehandicapt (**) 6.784 3,081%
totaal 220.198 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2013 D 3-1
TAB 2013 D 3-1
Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 107.271 80,894%
leerling 800 0,603%
werkzoekend 24.536 18,503%
totaal 132.607 100, -%
TAB 2013 D 3-2
TAB 2013 D 3-2
Aantal rechtgevende kinderen ouder dan 25 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
volledig ongeschikt Niet beschikbaar Niet beschikbaar
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats Niet beschikbaar Niet beschikbaar
totaal 14.347 100, -%
TAB 2013 D 3-3
TAB 2013 D 3-3
Aantal rechtgevende kinderen per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal (**) 1.701.339 14.347 1.715.686
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 186.404 - 186.404
verhoogde schaal voor invaliden (***) 103.664 - 103.664
wezenbijslag 32.239 - 32.239
totaal 2.023.646 14.347 2.037.993
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 4
TAB 2013 D 4
Aantal rechtgevende kinderen volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2013
socio-professionele categorie aantal kinderen procent t.o.v. totaal
werkenden 1.495.281 73,370%
werklozen (*) 318.641 15,635%
gepensioneerden 16.710 0,820%
invaliden (*) 155.167 7,614%
wezen 52.194 2,561%
totaal 2.037.993 100, -%
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 5-1
TAB 2013 D 5-1
Aantal rechtgevende kinderen volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen < 25 jaar aantal kinderen > 25 jaar (*) totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 1.495.053 228 1.495.281
wees 7.805 12.150 19.955
werkloos < 6 maanden 36.325 2 36.327
werkloos > 6 maanden 103.018 48 103.066
gepensioneerd 7.954 1.600 9.554
invalide 51.184 319 51.503
verhoogde schaal
werkloos (***) 179.248 n.v.t. 179.248
gepensioneerd 7.156 n.v.t. 7.156
invalide (***) 103.664 n.v.t. 103.664
wezenbijslag
wees 32.239 n.v.t. 32.239
totaal 2.023.646 14.347 2.037.993
(*) Opgelet: deze kinderen worden allemaal uitbetaald krachtens de gewone schaal.
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 5-2
TAB 2013 D 5-2
Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2013
geplaatste kinderen aantal kinderen procent t.o.v. totaal
bij een particulier art. 70ter (*) 2.980 16,518%
in een instelling art. 70 15.061 83,482%
totaal 18.041 100, -%
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2013 D 6
TAB 2013 D 6