Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 19.292 16.091 17.362 13.011 21 65.777
rang 2 13.734 11.604 9.750 2.387 - 37.475
rang 3 5.588 4.406 2.198 226 - 12.418
rang 4 1.942 1.243 396 23 - 3.604
rang 5 en  hoger 958 454 77 2 - 1.491
totaal 41.514 33.798 29.783 15.649 21 120.765
TAB 2011 V 99-1
TAB 2011 V 99-1
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 182 345 870 1.291 - 2.688
rang 2 120 214 419 154 - 907
rang 3 67 83 118 16 - 284
rang 4 17 27 25 1 - 70
rang 5 en  hoger 19 17 6 - - 42
totaal 405 686 1.438 1.462 - 3.991
TAB 2011 V 99-10
TAB 2011 V 99-10
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 8 55 147 177 707 1.094
rang 2 2 35 67 28 21 153
rang 3 2 17 22 7 2 50
rang 4 4 5 3 1 2 15
rang 5 en  hoger 1 3 3 - - 7
totaal 17 115 242 213 732 1.319
TAB 2011 V 99-2
TAB 2011 V 99-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 922 649 632 338 - 2.541
rang 2 622 445 354 55 - 1.476
rang 3 347 180 96 12 - 635
rang 4 118 71 24 - - 213
rang 5 en  hoger 75 43 8 - - 126
totaal 2.084 1.388 1.114 405 - 4.991
TAB 2011 V 99-3
TAB 2011 V 99-3
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond > 6 maanden werkloos - gewone schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.684 1.475 1.689 1.363 18 6.229
rang 2 1.237 1.040 843 188 - 3.308
rang 3 598 431 219 22 - 1.270
rang 4 243 158 42 5 - 448
rang 5 en  hoger 134 55 11 1 - 201
totaal 3.896 3.159 2.804 1.579 18 11.456
TAB 2011 V 99-4
TAB 2011 V 99-4
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd -gewone schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 16 33 126 273 134 582
rang 2 16 31 53 41 1 142
rang 3 11 14 14 3 - 42
rang 4 4 5 4 - - 13
rang 5 en  hoger 5 - 1 - - 6
totaal 52 83 198 317 135 785
TAB 2011 V 99-5
TAB 2011 V 99-5
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 375 489 783 753 59 2.459
rang 2 253 317 378 110 2 1.060
rang 3 151 144 84 13 - 392
rang 4 52 52 16 2 - 122
rang 5 en  hoger 41 19 3 - - 63
totaal 872 1.021 1.264 878 61 4.096
TAB 2011 V 99-6
TAB 2011 V 99-6
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.899 2.912 3.778 3.099 - 12.688
rang 2 2.503 2.349 2.117 522 - 7.491
rang 3 1.552 1.233 724 63 - 3.572
rang 4 765 514 181 11 - 1.471
rang 5 en  hoger 467 232 55 2 - 756
totaal 8.186 7.240 6.855 3.697 - 25.978
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 99-7
TAB 2011 V 99-7
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 14 52 232 517 - 815
rang 2 8 64 144 99 - 315
rang 3 12 33 53 12 - 110
rang 4 6 10 20 1 - 37
rang 5 en  hoger 5 8 5 - - 18
totaal 45 167 454 629 - 1.295
TAB 2011 V 99-8
TAB 2011 V 99-8
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 619 940 1.953 1.767 - 5.279
rang 2 611 845 1.122 283 - 2.861
rang 3 437 490 345 40 - 1.312
rang 4 229 222 86 4 - 541
rang 5 en  hoger 167 112 32 - - 311
totaal 2.063 2.609 3.538 2.094 - 10.304
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 V 99-9
TAB 2011 V 99-9