Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 16.895 14.212 16.391 11.626 24 59.148
rang 2 11.955 10.750 9.373 2.138 1 34.217
rang 3 4.969 4.240 2.182 219 - 11.610
rang 4 1.754 1.214 389 23 - 3.380
rang 5 en  hoger 902 428 88 5 - 1.423
totaal 36.475 30.844 28.423 14.011 25 109.778
TAB 2009 V 99-1
TAB 2009 V 99-1
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 135 325 931 1.275 - 2.666
rang 2 100 221 408 185 - 914
rang 3 55 102 140 24 - 321
rang 4 20 35 22 4 - 81
rang 5 en  hoger 11 16 5 - - 32
totaal 321 699 1.506 1.488 - 4.014
TAB 2009 V 99-10
TAB 2009 V 99-10
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 8 62 147 166 711 1.094
rang 2 3 39 77 28 23 170
rang 3 4 21 26 7 2 60
rang 4 3 6 6 - 2 17
rang 5 en  hoger 1 7 2 - - 10
totaal 19 135 258 201 738 1.351
TAB 2009 V 99-2
TAB 2009 V 99-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 862 594 589 373 3 2.421
rang 2 539 407 323 66 - 1.335
rang 3 251 200 90 8 - 549
rang 4 110 59 17 1 - 187
rang 5 en  hoger 53 31 4 - - 88
totaal 1.815 1.291 1.023 448 3 4.580
TAB 2009 V 99-3
TAB 2009 V 99-3
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond > 6 maanden werkloos - gewone schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.529 1.364 1.480 1.218 20 5.611
rang 2 1.110 870 754 173 - 2.907
rang 3 523 350 181 15 - 1.069
rang 4 216 111 48 1 - 376
rang 5 en  hoger 106 50 8 - - 164
totaal 3.484 2.745 2.471 1.407 20 10.127
TAB 2009 V 99-4
TAB 2009 V 99-4
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd -gewone schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 8 52 167 354 142 723
rang 2 16 34 93 69 1 213
rang 3 9 20 37 5 - 71
rang 4 8 7 5 1 - 21
rang 5 en  hoger 2 1 4 1 - 8
totaal 43 114 306 430 143 1.036
TAB 2009 V 99-5
TAB 2009 V 99-5
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 324 433 766 693 72 2.288
rang 2 240 278 387 117 3 1.025
rang 3 130 150 103 12 - 395
rang 4 66 44 22 3 - 135
rang 5 en  hoger 43 28 9 1 - 81
totaal 803 933 1.287 826 75 3.924
TAB 2009 V 99-6
TAB 2009 V 99-6
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.531 2.587 3.821 2.998 - 11.937
rang 2 2.135 2.028 2.075 521 - 6.759
rang 3 1.287 1.106 666 65 - 3.124
rang 4 590 481 172 9 - 1.252
rang 5 en  hoger 465 251 60 1 - 777
totaal 7.008 6.453 6.794 3.594 - 23.849
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 99-7
TAB 2009 V 99-7
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 106 150 351 598 - 1.205
rang 2 109 132 230 139 - 610
rang 3 62 79 115 19 - 275
rang 4 26 37 28 2 - 93
rang 5 en  hoger 21 16 9 - - 46
totaal 324 414 733 758 - 2.229
TAB 2009 V 99-8
TAB 2009 V 99-8
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 533 830 1.763 1.722 - 4.848
rang 2 515 742 1.074 291 - 2.622
rang 3 391 454 343 42 - 1.230
rang 4 202 176 94 5 - 477
rang 5 en  hoger 145 82 24 1 - 252
totaal 1.786 2.284 3.298 2.061 - 9.429
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 V 99-9
TAB 2009 V 99-9