Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid, gewone schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-1
Wezen, wezenbijslag
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-10
Wezen, gewone schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-2
Werklozen < 6 maanden, gewone schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-3
Werklozen > 6 maanden, gewone schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-4
Gepensioneerden, gewone schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-5
Invaliden, gewone schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-6
Werklozen > 6 maanden, verhoogde schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-7
Gepensioneerden, verhoogde schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-8
Invaliden, verhoogde schaal
These statistics are not available. Try another year.
TAB 2008 V 99-9