Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 16.349 14.046 17.015 11.264 40 58.714
rang 2 11.638 11.045 9.426 1.969 - 34.078
rang 3 4.932 4.399 2.202 174 - 11.707
rang 4 1.734 1.194 374 27 - 3.329
rang 5 en  hoger 885 471 78 5 - 1.439
totaal 35.538 31.155 29.095 13.439 40 109.267
TAB 2007 V 99-1
TAB 2007 V 99-1
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 100 338 984 1.356 - 2.778
rang 2 80 199 429 183 - 891
rang 3 32 108 151 28 - 319
rang 4 12 39 27 5 - 83
rang 5 en  hoger 7 23 11 - - 41
totaal 231 707 1.602 1.572 - 4.112
TAB 2007 V 99-10
TAB 2007 V 99-10
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 18 55 158 160 651 1.042
rang 2 9 50 67 29 22 177
rang 3 2 26 24 5 3 60
rang 4 3 9 3 - 2 17
rang 5 en  hoger 1 4 - - - 5
totaal 33 144 252 194 678 1.301
TAB 2007 V 99-2
TAB 2007 V 99-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 540 393 436 209 2 1.580
rang 2 357 284 191 27 - 859
rang 3 175 127 50 5 - 357
rang 4 88 44 9 1 - 142
rang 5 en  hoger 34 9 2 1 - 46
totaal 1.194 857 688 243 2 2.984
TAB 2007 V 99-3
TAB 2007 V 99-3
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond > 6 maanden werkloos - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.182 1.114 1.370 1.034 26 4.726
rang 2 850 735 653 141 - 2.379
rang 3 405 348 149 16 - 918
rang 4 178 114 31 1 - 324
rang 5 en  hoger 97 40 5 1 - 143
totaal 2.712 2.351 2.208 1.193 26 8.490
TAB 2007 V 99-4
TAB 2007 V 99-4
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd -gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 16 59 204 312 147 738
rang 2 17 43 121 52 2 235
rang 3 13 28 46 4 - 91
rang 4 7 11 11 - - 29
rang 5 en  hoger 2 2 1 - - 5
totaal 55 143 383 368 149 1.098
TAB 2007 V 99-5
TAB 2007 V 99-5
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 246 353 638 584 108 1.929
rang 2 162 242 306 84 4 798
rang 3 82 99 91 12 - 284
rang 4 28 41 16 2 - 87
rang 5 en  hoger 21 16 6 - - 43
totaal 539 751 1.057 682 112 3.141
TAB 2007 V 99-6
TAB 2007 V 99-6
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.469 2.772 4.537 3.198 - 12.976
rang 2 2.054 2.240 2.451 574 - 7.319
rang 3 1.251 1.231 770 78 - 3.330
rang 4 645 473 228 8 - 1.354
rang 5 en  hoger 447 299 79 - - 825
totaal 6.866 7.015 8.065 3.858 - 25.804
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 99-7
TAB 2007 V 99-7
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 25 82 331 616 - 1.054
rang 2 24 82 258 124 - 488
rang 3 22 65 124 15 - 226
rang 4 9 39 36 4 - 88
rang 5 en  hoger 9 22 8 1 - 40
totaal 89 290 757 760 - 1.896
TAB 2007 V 99-8
TAB 2007 V 99-8
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 461 804 1.843 1.746 - 4.854
rang 2 475 740 1.090 295 - 2.600
rang 3 329 451 380 45 - 1.205
rang 4 175 199 107 4 - 485
rang 5 en  hoger 145 108 40 1 - 294
totaal 1.585 2.302 3.460 2.091 - 9.438
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 99-9
TAB 2007 V 99-9