Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 13.688 13.128 16.685 10.774 47 54.322
rang 2 10.522 10.543 9.261 1.884 - 32.210
rang 3 4.685 4.162 2.191 175 - 11.213
rang 4 1.577 1.191 408 35 - 3.211
rang 5 en  hoger 866 464 109 8 - 1.447
totaal 31.338 29.488 28.654 12.876 47 102.403
TAB 2005 V 99-1
TAB 2005 V 99-1
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 57 316 1.019 1.385 682 3.459
rang 2 42 190 497 220 11 960
rang 3 21 112 179 27 1 340
rang 4 10 56 47 5 - 118
rang 5 en  hoger 13 27 22 - - 62
totaal 143 701 1.764 1.637 694 4.939
TAB 2005 V 99-10
TAB 2005 V 99-10
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 20 60 152 136 23 391
rang 2 15 48 58 11 8 140
rang 3 6 19 18 3 1 47
rang 4 2 8 4 1 1 16
rang 5 en  hoger - 4 1 - - 5
totaal 43 139 233 151 33 599
TAB 2005 V 99-2
TAB 2005 V 99-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 488 395 434 266 1 1.584
rang 2 332 293 217 41 - 883
rang 3 137 126 59 1 - 323
rang 4 56 42 8 - - 106
rang 5 en  hoger 29 14 1 - - 44
totaal 1.042 870 719 308 1 2.940
TAB 2005 V 99-3
TAB 2005 V 99-3
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond > 6 maanden werkloos - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.056 1.075 1.346 1.055 18 4.550
rang 2 793 739 633 147 - 2.312
rang 3 378 304 153 18 - 853
rang 4 142 107 27 3 - 279
rang 5 en  hoger 68 32 7 1 - 108
totaal 2.437 2.257 2.166 1.224 18 8.102
TAB 2005 V 99-4
TAB 2005 V 99-4
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd -gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 15 57 228 361 151 812
rang 2 19 59 159 57 2 296
rang 3 15 38 50 5 - 108
rang 4 13 17 9 1 - 40
rang 5 en  hoger 10 6 1 2 - 19
totaal 72 177 447 426 153 1.275
TAB 2005 V 99-5
TAB 2005 V 99-5
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 197 324 620 592 55 1.788
rang 2 139 221 287 95 2 744
rang 3 81 107 79 8 - 275
rang 4 29 38 16 1 - 84
rang 5 en  hoger 12 11 6 - - 29
totaal 458 701 1.008 696 57 2.920
TAB 2005 V 99-6
TAB 2005 V 99-6
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.445 3.110 5.139 3.619 18 14.331
rang 2 2.184 2.626 2.774 652 - 8.236
rang 3 1.309 1.465 960 105 - 3.839
rang 4 703 589 306 15 - 1.613
rang 5 en  hoger 537 398 100 5 - 1.040
totaal 7.178 8.188 9.279 4.396 18 29.059
TAB 2005 V 99-7
TAB 2005 V 99-7
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 28 106 367 706 19 1.226
rang 2 37 94 305 144 - 580
rang 3 23 90 145 18 - 276
rang 4 16 51 53 1 - 121
rang 5 en  hoger 15 36 13 1 - 65
totaal 119 377 883 870 19 2.268
TAB 2005 V 99-8
TAB 2005 V 99-8
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 468 739 2.018 1.855 80 5.160
rang 2 451 794 1.156 316 2 2.719
rang 3 304 484 440 50 - 1.278
rang 4 185 239 130 6 - 560
rang 5 en  hoger 157 129 53 3 - 342
totaal 1.565 2.385 3.797 2.230 82 10.059
TAB 2005 V 99-9
TAB 2005 V 99-9