Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.976 18.125 19.270 14.275 35 73.681
rang 2 15.564 12.721 10.174 2.602 - 41.061
rang 3 6.415 4.684 2.369 229 - 13.697
rang 4 2.142 1.319 410 21 - 3.892
rang 5 en  hoger 1.007 454 85 2 - 1.548
totaal 47.104 37.303 32.308 17.129 35 133.879
TAB 2013 V 99-1
TAB 2013 V 99-1
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 152 358 815 1.350 - 2.675
rang 2 104 208 391 175 - 878
rang 3 63 85 109 22 - 279
rang 4 25 30 29 1 - 85
rang 5 en  hoger 18 8 6 - - 32
totaal 362 689 1.350 1.548 - 3.949
TAB 2013 V 99-10
TAB 2013 V 99-10
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 10 53 152 181 903 1.299
rang 2 11 40 70 33 23 177
rang 3 7 11 24 4 3 49
rang 4 - 5 4 - 2 11
rang 5 en  hoger - 2 1 - - 3
totaal 28 111 251 218 931 1.539
TAB 2013 V 99-2
TAB 2013 V 99-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.054 749 747 459 2 3.011
rang 2 710 530 339 80 - 1.659
rang 3 373 221 85 10 - 689
rang 4 139 66 20 2 - 227
rang 5 en  hoger 81 36 6 1 - 124
totaal 2.357 1.602 1.197 552 2 5.710
TAB 2013 V 99-3
TAB 2013 V 99-3
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond > 6 maanden werkloos - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.215 1.900 1.962 1.501 13 7.591
rang 2 1.630 1.239 1.001 244 - 4.114
rang 3 784 550 283 17 - 1.634
rang 4 275 199 42 2 - 518
rang 5 en  hoger 151 80 9 1 - 241
totaal 5.055 3.968 3.297 1.765 13 14.098
TAB 2013 V 99-4
TAB 2013 V 99-4
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd -gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21 37 117 298 114 587
rang 2 11 24 50 40 1 126
rang 3 10 13 10 4 - 37
rang 4 4 2 - 2 - 8
rang 5 en  hoger 3 - - 1 - 4
totaal 49 76 177 345 115 762
TAB 2013 V 99-5
TAB 2013 V 99-5
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 409 596 859 880 42 2.786
rang 2 343 380 440 130 2 1.295
rang 3 184 182 97 15 - 478
rang 4 70 55 15 3 - 143
rang 5 en  hoger 34 19 4 1 - 58
totaal 1.040 1.232 1.415 1.029 44 4.760
TAB 2013 V 99-6
TAB 2013 V 99-6
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.304 3.343 3.887 3.192 - 13.726
rang 2 2.869 2.627 2.238 572 - 8.306
rang 3 1.942 1.359 728 61 - 4.090
rang 4 885 539 185 9 - 1.618
rang 5 en  hoger 513 233 43 3 - 792
totaal 9.513 8.101 7.081 3.837 - 28.532
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 99-7
TAB 2013 V 99-7
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 13 40 188 469 - 710
rang 2 6 44 135 94 - 279
rang 3 12 24 46 9 - 91
rang 4 2 14 13 3 - 32
rang 5 en  hoger 8 11 5 - - 24
totaal 41 133 387 575 - 1.136
TAB 2013 V 99-8
TAB 2013 V 99-8
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 855 1.187 2.191 1.970 - 6.203
rang 2 795 1.052 1.200 325 - 3.372
rang 3 584 625 365 35 - 1.609
rang 4 319 217 88 7 - 631
rang 5 en  hoger 193 116 23 - - 332
totaal 2.746 3.197 3.867 2.337 - 12.147
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 99-9
TAB 2013 V 99-9