Gewone schaal, verhoogde schaal, wezenbijslag

Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 25.685 21.460 23.107 17.594 1.109 88.955
rang 2 18.269 14.934 12.074 3.129 26 48.432
rang 3 7.773 5.661 2.868 279 3 16.584
rang 4 2.630 1.646 491 30 2 4.799
rang 5 en  hoger 1.276 591 105 6 - 1.978
totaal 55.633 44.292 38.645 21.038 1.140 160.748
TAB 2013 V 98-1
TAB 2013 V 98-1
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.317 3.383 4.075 3.661 - 14.436
rang 2 2.875 2.671 2.373 666 - 8.585
rang 3 1.954 1.383 774 70 - 4.181
rang 4 887 553 198 12 - 1.650
rang 5 en  hoger 521 244 48 3 - 816
totaal 9.554 8.234 7.468 4.412 - 29.668
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 98-2
TAB 2013 V 98-2
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 855 1.187 2.191 1.970 - 6.203
rang 2 795 1.052 1.200 325 - 3.372
rang 3 584 625 365 35 - 1.609
rang 4 319 217 88 7 - 631
rang 5 en  hoger 193 116 23 - - 332
totaal 2.746 3.197 3.867 2.337 - 12.147
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 98-3
TAB 2013 V 98-3
Aantal rechtgevende kinderen van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 152 358 815 1.350 - 2.675
rang 2 104 208 391 175 - 878
rang 3 63 85 109 22 - 279
rang 4 25 30 29 1 - 85
rang 5 en  hoger 18 8 6 - - 32
totaal 362 689 1.350 1.548 - 3.949
TAB 2013 V 98-4
TAB 2013 V 98-4