Detailgegevens

Aantal rechthebbenden volgens aantal rechtgevende kinderen, per schaal, op 31 december 2013
schaal / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer Totaal
gewone schaal 41.912 31.706 11.436 3.444 1.330 89.828
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden 6.107 4.364 2.446 1.090 567 14.574
verhoogde schaal voor invaliden (*) 2.883 1.769 915 419 236 6.222
wezenbijslag 1.511 657 231 73 26 2.498
totaal 52.413 38.496 15.028 5.026 2.159 113.122
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 174
TAB 2013 V 174
Aantal rechthebbenden volgens aantal rechtgevende kinderen, per rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen en meer Totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 33.559 27.218 9.620 2.803 1.059 74.259
wees 1.112 131 38 10 2 1.293
werkloos < 6 maanden 1.487 971 425 159 65 3.107
werkloos > 6 maanden 3.597 2.493 1.044 367 162 7.663
gepensioneerd 457 93 26 5 3 584
invalide 1.700 800 283 100 39 2.922
verhoogde schaal
werkloos (*) 5.685 4.184 2.386 1.068 552 13.875
gepensioneerd 422 180 60 22 15 699
invalide (*) 2.883 1.769 915 419 236 6.222
wezenbijslag
wees 1.511 657 231 73 26 2.498
totaal 52.413 38.496 15.028 5.026 2.159 113.122
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 175
TAB 2013 V 175
Gemiddeld aantal rechtgevende kinderen per rechthebbende, volgens schaal, op 31 december 2013
schaal gemiddelde gezinsgrootte afwijking t.o.v.totaal
gewone schaal 1,790 -0,036
verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden 2,036 +0,210
verhoogde schaal voor invaliden (*) 1,952 +0,127
wezenbijslag 1,581 -0,245
Totaal 1,826 -
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 176
TAB 2013 V 176
Gemiddeld aantal rechtgevende kinderen per rechthebbende, volgens rechtsgrond, op 31 december 2013
rechtsgrond gemidelde gezinsgrootte afwijking t.o.v.totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1,803 -0,023
wees 1,190 -0,635
werkloos < 6 maanden 1,838 +0,012
werkloos > 6 maanden 1,840 +0,014
gepensioneerd 1,305 -0,521
invalide 1,629 -0,197
verhoogde schaal
werkloos (*) 2,056 +0,231
gepensioneerd 1,625 -0,200
invalide (*) 1,952 +0,127
wezenbijslag
wees 1,581 -0,245
totaal 1,826 -
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 177
TAB 2013 V 177