Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 97 126 169 104 496
rang 2 61 129 88 21 299
rang 3 20 48 28 - 96
rang 4 8 17 11 - 36
rang 5 en  hoger 5 4 3 - 12
totaal 191 324 299 125 939
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-1
TAB 2005 V 110-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 7 19 22 50
rang 2 - 3 8 1 12
rang 3 - 1 5 - 6
rang 4 - 2 - - 2
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 2 14 32 23 71
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-10
TAB 2005 V 110-10
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1 1 1 4 7
rang 2 - 1 2 - 3
rang 3 - - - - -
rang 4 - 1 - - 1
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 1 3 3 4 11
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-2
TAB 2005 V 110-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 2 4 1 9
rang 2 - 4 3 1 8
rang 3 1 3 - - 4
rang 4 - 1 - - 1
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 3 10 7 2 22
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-3
TAB 2005 V 110-3
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 9 14 28 17 68
rang 2 8 16 18 1 43
rang 3 - 9 2 - 11
rang 4 1 - - - 1
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 18 40 48 18 124
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-4
TAB 2005 V 110-4
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 1 3 8 12
rang 2 - 2 1 1 4
rang 3 - 1 1 - 2
rang 4 - - 1 - 1
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal - 4 6 9 19
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-5
TAB 2005 V 110-5
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, invalide - gewone schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 46 64 53 28 191
rang 2 1 5 6 2 14
rang 3 3 2 2 - 7
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 50 71 61 30 212
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-6
TAB 2005 V 110-6
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 31 79 114 87 311
rang 2 19 59 54 8 140
rang 3 12 32 25 1 70
rang 4 8 15 9 1 33
rang 5 en  hoger 3 7 4 - 14
totaal 73 192 206 97 568
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-7
TAB 2005 V 110-7
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 7 10 11 28
rang 2 2 1 7 1 11
rang 3 - 6 5 - 11
rang 4 1 5 4 - 10
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 3 19 27 12 61
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-8
TAB 2005 V 110-8
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 7 28 61 46 142
rang 2 7 25 28 8 68
rang 3 5 17 12 - 34
rang 4 5 3 2 - 10
rang 5 en  hoger 3 3 2 - 8
totaal 27 76 105 54 262
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 110-9
TAB 2005 V 110-9