Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 168 308 354 155 985
rang 2 108 205 185 39 537
rang 3 62 86 38 1 187
rang 4 25 30 10 - 65
rang 5 en  hoger 13 12 3 - 28
totaal 376 641 590 195 1.802
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-1
TAB 2013 V 110-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1 10 27 27 65
rang 2 1 5 11 4 21
rang 3 1 3 5 - 9
rang 4 - - - 1 1
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 3 18 44 32 97
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-10
TAB 2013 V 110-10
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 2 4 2 8
rang 2 - - 2 1 3
rang 3 - - 1 - 1
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal - 2 7 3 12
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-2
TAB 2013 V 110-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 8 9 22 6 45
rang 2 3 9 5 - 17
rang 3 3 4 1 1 9
rang 4 1 - - - 1
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 15 22 29 7 73
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-3
TAB 2013 V 110-3
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 26 39 48 24 137
rang 2 19 32 14 4 69
rang 3 9 11 9 - 29
rang 4 5 2 1 - 8
rang 5 en  hoger 1 1 - - 2
totaal 60 85 72 28 245
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-4
TAB 2013 V 110-4
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 2 - - 5 7
rang 2 - - 3 1 4
rang 3 - - - - -
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 2 - 3 6 11
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-5
TAB 2013 V 110-5
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, invalide - gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 51 125 124 77 377
rang 2 24 39 32 4 99
rang 3 18 22 14 - 54
rang 4 - 1 1 - 2
rang 5 en  hoger 1 - - - 1
totaal 94 187 171 81 533
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-6
TAB 2013 V 110-6
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 45 83 115 97 340
rang 2 31 72 55 14 172
rang 3 25 32 22 - 79
rang 4 10 18 7 - 35
rang 5 en  hoger 7 5 1 - 13
totaal 118 210 200 111 639
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 110-7
TAB 2013 V 110-7
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1 1 7 18 27
rang 2 - 2 2 2 6
rang 3 - - 4 - 4
rang 4 - - 1 - 1
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 1 3 15 20 39
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 110-8
TAB 2013 V 110-8
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (**) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 14 56 106 75 251
rang 2 12 43 63 15 133
rang 3 9 21 19 1 50
rang 4 2 11 2 - 15
rang 5 en  hoger 3 2 1 - 6
totaal 40 133 191 91 455
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 110-9
TAB 2013 V 110-9