Gewone schaal, verhoogde schaal, wezenbijslag

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 255 483 552 269 1.559
rang 2 154 285 241 49 729
rang 3 92 123 63 2 280
rang 4 31 33 12 - 76
rang 5 en  hoger 15 13 4 - 32
totaal 547 937 872 320 2.676
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 109-1
TAB 2013 V 109-1
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 46 84 122 115 367
rang 2 31 74 57 16 178
rang 3 25 32 26 - 83
rang 4 10 18 8 - 36
rang 5 en  hoger 7 5 2 - 14
totaal 119 213 215 131 678
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 109-2
TAB 2013 V 109-2
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (**) , op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 14 56 106 75 251
rang 2 12 43 63 15 133
rang 3 9 21 19 1 50
rang 4 2 11 2 - 15
rang 5 en  hoger 3 2 1 - 6
totaal 40 133 191 91 455
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 V 109-3
TAB 2013 V 109-3
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1 10 27 27 65
rang 2 1 5 11 4 21
rang 3 1 3 5 - 9
rang 4 - - - 1 1
rang 5 en  hoger - - 1 - 1
totaal 3 18 44 32 97
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 V 109-4
TAB 2013 V 109-4