Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rang, op 31 december 2007
rang Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 1.339 56,95%
rang 2 653 27,78%
rang 3 252 10,72%
rang 4 84 3,57%
rang 5 en hoger 23 0,98%
totaal 2.351 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 V 100
TAB 2007 V 100
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per leeftijd, op 31 december 2007
leeftijd Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 373 15,87%
6-11 jaar 817 34,75%
12-17 jaar 819 34,84%
18-20 jaar 342 14,55%
totaal 2.351 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2007 V 101
TAB 2007 V 101
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2007
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 1.451 61,72%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 576 24,50%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 249 10,59%
wezenbijslag 75 3,19%
totaal 2.351 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 102
TAB 2007 V 102
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2007
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 1.043 44,36%
wees 7 0,30%
< 6 maanden werkloos 33 1,40%
> 6 maanden werkloos 138 5,87%
gepensioneerd 12 0,51%
invalide 218 9,27%
verhoogde schaal
werkloos (**) 508 21,61%
gepensioneerd 68 2,89%
invalide (**) 249 10,59%
wezenbijslag
wees 75 3,19%
totaal 2.351 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 V 103
TAB 2007 V 103