Basisgegevens

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, per rang, op 31 december 2005
rang Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 1.314 57,40%
rang 2 602 26,30%
rang 3 241 10,53%
rang 4 95 4,15%
rang 5 en hoger 37 1,62%
totaal 2.289 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 100
TAB 2005 V 100
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, per leeftijd, op 31 december 2005
leeftijd Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 368 16,08%
6-11 jaar 753 32,90%
12-17 jaar 794 34,69%
18-20 jaar 374 16,34%
totaal 2.289 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 101
TAB 2005 V 101
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, per schaal, op 31 december 2005
schaal Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 1.327 57,97%
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 629 27,48%
verhoogde schaal voor invaliden 262 11,45%
wezenbijslag 71 3,10%
totaal 2.289 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 102
TAB 2005 V 102
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, van vreemde rechthebbenden, per rechtsgrond, op 31 december 2005
rechtsgrond Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 939 41,02%
wees 11 0,48%
< 6 maanden werkloos 22 0,96%
> 6 maanden werkloos 124 5,42%
gepensioneerd 19 0,83%
invalide 212 9,26%
verhoogde schaal
werkloos 568 24,81%
gepensioneerd 61 2,66%
invalide 262 11,45%
wezenbijslag
wees 71 3,10%
totaal 2.289 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 V 103
TAB 2005 V 103