Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 20 9 7 19 55
rang 2 14 4 14 12 44
rang 3 6 5 11 4 26
rang 4 3 2 7 - 12
rang 5 en  hoger 2 3 2 - 7
totaal 45 23 41 35 144
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 81-11
TAB 2013 G 81-11
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal speciale bijslag geplaatsten, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 3 - 1 n.v.t. 4
rang 2 2 1 1 n.v.t. 4
rang 3 1 - 1 n.v.t. 2
rang 4 1 - - n.v.t. 1
rang 5 en  hoger - - - n.v.t. -
totaal 7 1 3 n.v.t. 11
TAB 2013 G 81-12
TAB 2013 G 81-12
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal voor zelfstandigen, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 - 1 3 - 4
rang 2 - 1 3 - 4
rang 3 - 2 1 - 3
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal - 4 7 - 11
TAB 2013 G 81-13
TAB 2013 G 81-13
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal gewaarborgde kinderbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 907 681 666 470 2.724
rang 2 775 453 387 100 1.715
rang 3 439 268 134 19 860
rang 4 202 110 35 2 349
rang 5 en  hoger 104 56 14 - 174
totaal 2.427 1.568 1.236 591 5.822
TAB 2013 G 81-14
TAB 2013 G 81-14
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 3 2 12 8 25
rang 2 2 5 7 5 19
rang 3 - 4 3 1 8
rang 4 1 - - - 1
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 6 11 22 14 53
TAB 2013 G 81-15
TAB 2013 G 81-15