Vlaams Gewest

Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 7 3 7 6 23
rang 2 7 4 7 2 20
rang 3 3 3 5 2 13
rang 4 3 2 2 - 7
rang 5 en  hoger 5 4 - - 9
totaal 25 16 21 10 72
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 81-1
TAB 2013 G 81-1
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal speciale bijslag geplaatsten, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 1 8 5 n.v.t. 14
rang 2 3 - 2 1 6
rang 3 1 1 3 n.v.t. 5
rang 4 - 1 1 n.v.t. 2
rang 5 en  hoger 1 - - n.v.t. 1
totaal 6 10 11 1 28
TAB 2013 G 81-2
TAB 2013 G 81-2
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal voor zelfstandigen, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 1 2 - - 3
rang 2 1 2 - - 3
rang 3 - - - - -
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 2 4 - - 6
TAB 2013 G 81-3
TAB 2013 G 81-3
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal gewaarborgde kinderbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 466 460 552 221 1.699
rang 2 422 359 339 45 1.165
rang 3 344 242 138 9 733
rang 4 148 152 32 2 334
rang 5 en  hoger 193 101 10 1 305
totaal 1.573 1.314 1.071 278 4.236
TAB 2013 G 81-4
TAB 2013 G 81-4
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar totaal
rang 1 1 3 2 3 9
rang 2 2 3 1 1 7
rang 3 - 3 3 - 6
rang 4 1 2 1 - 4
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 4 11 7 4 26
TAB 2013 G 81-5
TAB 2013 G 81-5