Brussels Hoofdstedelijk Gewest (detailgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 130 154 146 103 533
rang 2 69 127 88 24 308
rang 3 23 63 28 3 117
rang 4 14 21 6 1 42
rang 5 en  hoger 15 7 1 - 23
totaal 251 372 269 131 1.023
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-21
TAB 2005 G 75-21
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 1 1 3 2 7
rang 2 - - - - -
rang 3 - - - - -
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 1 1 3 2 7
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-22
TAB 2005 G 75-22
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 9 10 6 3 28
rang 2 2 5 3 - 10
rang 3 1 2 - - 3
rang 4 - 1 - - 1
rang 5 en  hoger 1 - - - 1
totaal 13 18 9 3 43
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-23
TAB 2005 G 75-23
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 12 18 27 17 74
rang 2 6 7 8 3 24
rang 3 2 7 4 1 14
rang 4 1 1 - - 2
rang 5 en  hoger 1 - 1 - 2
totaal 22 33 40 21 116
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-24
TAB 2005 G 75-24
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 2 2 3 7
rang 2 - 1 1 - 2
rang 3 - - - - -
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal - 3 3 3 9
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-25
TAB 2005 G 75-25
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 39 45 49 18 151
rang 2 2 7 6 1 16
rang 3 1 3 - 1 5
rang 4 2 2 1 - 5
rang 5 en  hoger - - - - -
totaal 44 57 56 20 177
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-26
TAB 2005 G 75-26
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - verhoogde schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 47 108 102 79 336
rang 2 27 78 47 22 174
rang 3 29 44 25 3 101
rang 4 11 19 2 - 32
rang 5 en  hoger 12 6 3 - 21
totaal 126 255 179 104 664
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-27
TAB 2005 G 75-27
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 - 4 7 8 19
rang 2 1 2 5 - 8
rang 3 - 4 3 1 8
rang 4 - 2 - - 2
rang 5 en  hoger - 1 1 - 2
totaal 1 13 16 9 39
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-28
TAB 2005 G 75-28
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - verhoogde schaal, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 13 36 58 46 153
rang 2 10 19 24 5 58
rang 3 11 18 11 2 42
rang 4 5 9 6 - 20
rang 5 en  hoger 2 5 2 - 9
totaal 41 87 101 53 282
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-29
TAB 2005 G 75-29
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-20 jaar totaal
rang 1 6 9 22 17 54
rang 2 1 1 6 4 12
rang 3 1 - 5 - 6
rang 4 - - - - -
rang 5 en  hoger - 1 - - 1
totaal 8 11 33 21 73
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 G 75-30
TAB 2005 G 75-30