Per arrondissement

Aantal rechtgevende kinderen per arrondissement, per schaal, op 31 december 2005
arrondissement / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Antwerpen 141.395 18.192 4.234 3.383 167.204
Mechelen 49.229 4.318 1.355 1.191 56.093
Turnhout 63.975 4.124 1.334 1.496 70.929
Antwerpen 254.599 26.634 6.923 6.070 294.226
Halle-Vilvoorde 94.249 5.321 1.514 1.810 102.894
Leuven 72.367 3.482 1.436 1.574 78.859
Vlaams Brabant 166.616 8.803 2.950 3.384 181.753
Nijvel 59.388 5.668 1.417 1.327 67.800
Waals Brabant 59.388 5.668 1.417 1.327 67.800
Brussel Hoofdstad 123.461 44.468 11.105 4.367 183.401
Brugge 35.294 2.094 729 1.023 39.140
Diksmuide 6.924 367 220 193 7.704
Ieper 16.449 834 417 465 18.165
Kortrijk 44.737 2.291 1.345 1.152 49.525
Oostende 15.907 1.836 629 449 18.821
Roeselare 22.592 1.049 548 511 24.700
Tielt 13.762 500 279 252 14.793
Veurne 6.360 486 227 176 7.249
West-Vlaanderen 162.025 9.457 4.394 4.221 180.097
Aalst 37.486 2.285 1.042 941 41.754
Dendermonde 28.420 1.746 782 671 31.619
Eeklo 12.044 763 256 284 13.347
Gent 73.299 6.743 2.048 1.821 83.911
Oudenaarde 17.808 1.257 580 447 20.092
St.- Niklaas-Waas 35.625 2.951 990 777 40.343
Oost-Vlaanderen 204.682 15.745 5.698 4.941 231.066
Aat 10.973 1.986 566 450 13.975
Charleroi 52.411 22.393 5.608 2.610 83.022
Bergen 28.132 11.666 2.970 1.576 44.344
Moeskroen 9.626 2.002 429 306 12.363
Zinnik 26.268 6.197 1.724 943 35.132
Thuin 18.147 4.531 1.419 818 24.915
Doornik 18.847 3.880 963 709 24.399
Henegouwen 164.404 52.655 13.679 7.412 238.150
Hoei 14.602 2.617 643 509 18.371
Luik 71.179 23.650 6.215 3.046 104.090
Verviers 36.297 6.698 1.367 1.129 45.491
Borgworm 9.594 1.204 424 314 11.536
Luik 131.672 34.169 8.649 4.998 179.488
Hasselt 55.645 7.762 3.293 1.572 68.272
Maaseik 33.007 3.465 1.281 903 38.656
Tongeren 25.038 3.157 1.036 751 29.982
Limburg 113.690 14.384 5.610 3.226 136.910
Aarlen 3.583 560 125 172 4.440
Bastenaken 5.278 768 205 175 6.426
Marche-en-Famenne 6.672 1.193 347 219 8.431
Neufchâteau 7.196 952 333 274 8.755
Virton 5.211 735 201 196 6.343
Luxemburg 27.940 4.208 1.211 1.036 34.395
Dinant 13.161 2.561 587 627 16.936
Namen 39.874 7.879 1.661 1.599 51.013
Philippeville 7.654 2.019 370 365 10.408
Namen 60.689 12.459 2.618 2.591 78.357
HET RIJK 1.469.166 228.650 64.254 43.573 1.805.643
In het buitenland opgevoede kinderen 19.540 450 655 509 21.154
TOTAAL 1.488.706 229.100 64.909 44.082 1.826.797
TAB 2005 G 68
TAB 2005 G 68
Aantal rechtgevende kinderen per arrondissement, per rechtsgrond, op 31 december 2005
arrondissement / rechtsgrond arbeids prestaties (*) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6maanden werkloos (*) gepensioneerd (*) invalide (*) > 6maanden werkloos (**) gepensioneerd (**) invalide (***) wees (****) totaal
Antwerpen 129.246 438 2.076 7.048 688 1.899 17.239 953 4.234 3.383 167.204
Mechelen 45.900 166 555 1.654 177 777 4.121 197 1.355 1.191 56.093
Turnhout 59.309 174 697 2.430 284 1.081 3.998 126 1.334 1.496 70.929
Antwerpen 234.455 778 3.328 11.132 1.149 3.757 25.358 1.276 6.923 6.070 294.226
Halle-Vilvoorde 87.734 298 1.272 3.294 344 1.307 5.094 227 1.514 1.810 102.894
Leuven 67.781 214 719 1.948 327 1.378 3.321 161 1.436 1.574 78.859
Vlaams Brabant 155.515 512 1.991 5.242 671 2.685 8.415 388 2.950 3.384 181.753
Nijvel 53.535 261 859 3.266 303 1.164 5.488 180 1.417 1.327 67.800
Waals Brabant 53.535 261 859 3.266 303 1.164 5.488 180 1.417 1.327 67.800
Brussel Hoofdstad 104.872 475 3.676 10.732 703 3.003 42.829 1.639 11.105 4.367 183.401
Brugge 32.155 178 448 1.747 163 603 2.044 50 729 1.023 39.140
Diksmuide 6.393 46 73 232 19 161 356 11 220 193 7.704
Ieper 15.338 85 143 454 90 339 817 17 417 465 18.165
Kortrijk 41.833 178 480 1.167 171 908 2.201 90 1.345 1.152 49.525
Oostende 14.332 90 264 836 63 322 1.788 48 629 449 18.821
Roeselare 21.221 89 205 539 70 468 1.012 37 548 511 24.700
Tielt 12.993 64 99 342 37 227 480 20 279 252 14.793
Veurne 5.787 36 109 247 26 155 471 15 227 176 7.249
West-Vlaanderen 150.052 766 1.821 5.564 639 3.183 9.169 288 4.394 4.221 180.097
Aalst 34.866 142 424 1.159 146 749 2.221 64 1.042 941 41.754
Dendermonde 26.653 97 247 851 78 494 1.691 55 782 671 31.619
Eeklo 11.251 49 117 408 41 178 751 12 256 284 13.347
Gent 67.704 263 827 3.084 298 1.123 6.523 220 2.048 1.821 83.911
Oudenaarde 16.579 95 211 480 61 382 1.198 59 580 447 20.092
St.- Niklaas-Waas 32.889 111 416 1.543 133 533 2.844 107 990 777 40.343
Oost-Vlaanderen 189.942 757 2.242 7.525 757 3.459 15.228 517 5.698 4.941 231.066
Aat 9.757 67 177 612 51 309 1.953 33 566 450 13.975
Charleroi 44.792 309 1.287 4.098 346 1.579 21.953 440 5.608 2.610 83.022
Bergen 23.957 188 623 2.201 185 978 11.554 112 2.970 1.576 44.344
Moeskroen 8.500 56 223 649 28 170 1.974 28 429 306 12.363
Zinnik 23.063 158 472 1.701 100 774 6.121 76 1.724 943 35.132
Thuin 15.953 75 318 1.196 69 536 4.462 69 1.419 818 24.915
Doornik 16.649 100 266 1.224 83 525 3.841 39 963 709 24.399
Henegouwen 142.671 953 3.366 11.681 862 4.871 51.858 797 13.679 7.412 238.150
Hoei 12.882 77 270 908 56 409 2.585 32 643 509 18.371
Luik 60.995 309 1.572 5.663 522 2.118 23.044 606 6.215 3.046 104.090
Verviers 32.159 155 639 2.396 147 801 6.581 117 1.367 1.129 45.491
Borgworm 8.586 64 128 524 49 243 1.176 28 424 314 11.536
Luik 114.622 605 2.609 9.491 774 3.571 33.386 783 8.649 4.998 179.488
Hasselt 49.326 165 695 2.572 1.531 1.356 6.429 1.333 3.293 1.572 68.272
Maaseik 29.193 113 454 1.808 643 796 2.945 520 1.281 903 38.656
Tongeren 22.114 81 446 1.539 312 546 2.904 253 1.036 751 29.982
Limburg 100.633 359 1.595 5.919 2.486 2.698 12.278 2.106 5.610 3.226 136.910
Aarlen 2.723 29 211 450 38 132 550 10 125 172 4.440
Bastenaken 4.411 30 166 500 22 149 756 12 205 175 6.426
Marche-en-Famenne 5.823 56 139 417 21 216 1.179 14 347 219 8.431
Neufchâteau 6.207 34 124 545 54 232 937 15 333 274 8.755
Virton 4.373 34 142 474 39 149 729 6 201 196 6.343
Luxemburg 23.537 183 782 2.386 174 878 4.151 57 1.211 1.036 34.395
Dinant 11.580 94 277 849 63 298 2.517 44 587 627 16.936
Namen 35.658 250 647 2.271 190 858 7.717 162 1.661 1.599 51.013
Philippeville 6.706 30 145 569 50 154 1.985 34 370 365 10.408
Namen 53.944 374 1.069 3.689 303 1.310 12.219 240 2.618 2.591 78.357
HET RIJK 1.323.778 6.023 23.338 76.627 8.821 30.579 220.379 8.271 64.254 43.573 1.805.643
In het buitenland opgevoede kinderen 17.922 244 71 269 549 485 305 145 655 509 21.154
TOTAAL 1.341.700 6.267 23.409 76.896 9.370 31.064 220.684 8.416 64.909 44.082 1.826.797
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 G 69
TAB 2005 G 69