Per arrondissement

Aantal rechtgevende kinderen per arrondissement, per schaal, op 31 december 2013
arrondissement / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Antwerpen 157.240 18.882 8.252 2.306 186.680
Mechelen 56.609 3.843 1.904 766 63.122
Turnhout 69.397 3.545 2.038 872 75.852
Antwerpen 283.246 26.270 12.194 3.944 325.654
Halle-Vilvoorde 107.030 5.827 3.386 1.426 117.669
Leuven 79.803 2.944 2.201 1.122 86.070
Vlaams Brabant 186.833 8.771 5.587 2.548 203.739
Nijvel 64.576 4.589 2.057 1.070 72.292
Waals Brabant 64.576 4.589 2.057 1.070 72.292
Brussel Hoofdstad 149.034 43.461 16.359 3.609 212.463
Brugge 36.623 1.516 1.021 537 39.697
Diksmuide 7.658 242 258 118 8.276
Ieper 16.057 622 496 237 17.412
Kortrijk 48.383 2.204 1.677 659 52.923
Oostende 17.608 1.450 1.048 313 20.419
Roeselare 24.274 733 751 336 26.094
Tielt 15.073 362 377 202 16.014
Veurne 6.337 383 295 90 7.105
West-Vlaanderen 172.013 7.512 5.923 2.492 187.940
Aalst 43.320 2.163 1.651 624 47.758
Dendermonde 31.621 1.417 1.109 395 34.542
Eeklo 13.082 494 439 194 14.209
Gent 83.378 5.131 2.980 1.137 92.626
Oudenaarde 20.003 1.053 911 343 22.310
St.- Niklaas-Waas 40.952 2.873 1.451 512 45.788
Oost-Vlaanderen 232.356 13.131 8.541 3.205 257.233
Aat 12.714 1.358 907 360 15.339
Charleroi 60.293 13.914 10.014 2.036 86.257
Bergen 32.539 7.303 5.218 1.161 46.221
Moeskroen 10.456 1.533 641 255 12.885
Zinnik 29.035 4.190 2.691 723 36.639
Thuin 20.055 3.070 2.329 639 26.093
Doornik 20.815 2.480 1.475 550 25.320
Henegouwen 185.907 33.848 23.275 5.724 248.754
Hoei 16.828 1.986 1.147 411 20.372
Luik 79.852 17.297 9.978 2.296 109.423
Verviers 38.079 5.611 2.918 844 47.452
Borgworm 11.693 915 583 223 13.414
Luik 146.452 25.809 14.626 3.774 190.661
Hasselt 62.885 5.307 4.051 983 73.226
Maaseik 34.473 2.326 1.729 547 39.075
Tongeren 27.728 2.227 1.411 415 31.781
Limburg 125.086 9.860 7.191 1.945 144.082
Aarlen 4.040 443 196 123 4.802
Bastenaken 5.760 512 344 133 6.749
Marche-en-Famenne 7.489 786 616 180 9.071
Neufchâteau 8.155 744 561 219 9.679
Virton 5.186 490 317 169 6.162
Luxemburg 30.630 2.975 2.034 824 36.463
Dinant 15.528 1.787 968 423 18.706
Namen 46.196 5.167 2.850 1.092 55.305
Philippeville 8.760 1.293 702 270 11.025
Namen 70.484 8.247 4.520 1.785 85.036
HET RIJK 1.646.617 184.473 102.307 30.920 1.964.317
In het buitenland opgevoede kinderen 30.640 679 1.051 433 32.803
TOTAAL 1.677.257 185.152 103.358 31.353 1.997.120
Duitstalige Gemeenschap (***) 7.582 619 364 138 8.703
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
(***) het betreft de Duitstalige gemeenten van het arrondissement Verviers
TAB 2013 G 68
TAB 2013 G 68
Aantal rechtgevende kinderen per arrondissement, per rechtsgrond, op 31 december 2013
arrondissement / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Antwerpen 139.531 1.396 3.128 9.534 617 3.034 18.004 878 8.252 2.306 186.680
Mechelen 51.829 596 754 2.077 215 1.138 3.680 163 1.904 766 63.122
Turnhout 63.132 886 961 2.529 268 1.621 3.427 118 2.038 872 75.852
Antwerpen 254.492 2.878 4.843 14.140 1.100 5.793 25.111 1.159 12.194 3.944 325.654
Halle-Vilvoorde 97.221 870 1.578 4.458 489 2.414 5.608 219 3.386 1.426 117.669
Leuven 73.470 836 882 2.397 399 1.819 2.798 146 2.201 1.122 86.070
Vlaams Brabant 170.691 1.706 2.460 6.855 888 4.233 8.406 365 5.587 2.548 203.739
Nijvel 56.477 637 1.226 3.956 455 1.825 4.386 203 2.057 1.070 72.292
Waals Brabant 56.477 637 1.226 3.956 455 1.825 4.386 203 2.057 1.070 72.292
Brussel Hoofdstad 121.951 1.066 4.655 15.547 877 4.938 41.874 1.587 16.359 3.609 212.463
Brugge 32.325 590 600 2.035 179 894 1.460 56 1.021 537 39.697
Diksmuide 6.886 126 109 213 23 301 221 21 258 118 8.276
Ieper 14.542 277 214 441 67 516 587 35 496 237 17.412
Kortrijk 44.316 645 707 1.425 171 1.119 2.105 99 1.677 659 52.923
Oostende 15.167 246 448 1.077 116 554 1.385 65 1.048 313 20.419
Roeselare 22.314 344 376 604 66 570 703 30 751 336 26.094
Tielt 14.080 177 127 299 37 353 345 17 377 202 16.014
Veurne 5.620 87 137 283 40 170 368 15 295 90 7.105
West-Vlaanderen 155.250 2.492 2.718 6.377 699 4.477 7.174 338 5.923 2.492 187.940
Aalst 39.085 516 598 1.645 190 1.286 2.093 70 1.651 624 47.758
Dendermonde 28.936 346 403 1.019 104 813 1.350 67 1.109 395 34.542
Eeklo 11.837 190 212 466 40 337 471 23 439 194 14.209
Gent 75.239 868 1.320 3.683 334 1.934 4.937 194 2.980 1.137 92.626
Oudenaarde 18.216 241 261 659 71 555 993 60 911 343 22.310
St.- Niklaas-Waas 36.783 420 697 1.992 118 942 2.749 124 1.451 512 45.788
Oost-Vlaanderen 210.096 2.581 3.491 9.464 857 5.867 12.593 538 8.541 3.205 257.233
Aat 10.732 202 317 837 62 564 1.327 31 907 360 15.339
Charleroi 47.155 1.000 2.351 6.547 358 2.882 13.550 364 10.014 2.036 86.257
Bergen 25.586 552 1.117 3.349 205 1.730 7.168 135 5.218 1.161 46.221
Moeskroen 8.760 168 405 765 33 325 1.485 48 641 255 12.885
Zinnik 23.886 413 909 2.397 145 1.285 4.076 114 2.691 723 36.639
Thuin 16.141 340 709 1.719 101 1.045 3.000 70 2.329 639 26.093
Doornik 17.484 330 579 1.447 98 877 2.433 47 1.475 550 25.320
Henegouwen 149.744 3.005 6.387 17.061 1.002 8.708 33.039 809 23.275 5.724 248.754
Hoei 14.141 227 449 1.255 90 666 1.955 31 1.147 411 20.372
Luik 64.616 1.034 2.711 7.792 530 3.169 16.830 467 9.978 2.296 109.423
Verviers 32.240 453 1.082 2.749 181 1.374 5.497 114 2.918 844 47.452
Borgworm 10.028 147 278 692 82 466 897 18 583 223 13.414
Luik 121.025 1.861 4.520 12.488 883 5.675 25.179 630 14.626 3.774 190.661
Hasselt 55.308 790 1.055 2.699 849 2.184 4.717 590 4.051 983 73.226
Maaseik 30.156 422 563 1.752 381 1.199 2.121 205 1.729 547 39.075
Tongeren 24.326 364 525 1.419 193 901 2.098 129 1.411 415 31.781
Limburg 109.790 1.576 2.143 5.870 1.423 4.284 8.936 924 7.191 1.945 144.082
Aarlen 2.870 56 180 659 54 221 434 9 196 123 4.802
Bastenaken 4.570 84 161 622 23 300 500 12 344 133 6.749
Marche-en-Famenne 6.195 88 200 610 28 368 757 29 616 180 9.071
Neufchâteau 6.781 120 205 649 40 360 736 8 561 219 9.679
Virton 4.066 86 174 562 43 255 477 13 317 169 6.162
Luxemburg 24.482 434 920 3.102 188 1.504 2.904 71 2.034 824 36.463
Dinant 13.007 258 510 1.174 71 508 1.761 26 968 423 18.706
Namen 39.599 681 1.168 3.111 332 1.305 5.029 138 2.850 1.092 55.305
Philippeville 7.262 123 299 708 58 310 1.263 30 702 270 11.025
Namen 59.868 1.062 1.977 4.993 461 2.123 8.053 194 4.520 1.785 85.036
HET RIJK 1.433.866 19.298 35.340 99.853 8.833 49.427 177.655 6.818 102.307 30.920 1.964.317
In het buitenland opgevoede kinderen 28.355 394 175 562 472 682 546 133 1.051 433 32.803
TOTAAL 1.462.221 19.692 35.515 100.415 9.305 50.109 178.201 6.951 103.358 31.353 1.997.120
Duitstalige Gemeenschap (***) 6.580 87 148 469 28 270 595 24 364 138 8.703
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
(***) het betreft de Duitstalige gemeenten van het arrondissement Verviers
TAB 2013 G 69
TAB 2013 G 69