Brussels Hoofdstedelijk Gewest (detailgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.084 16.381 15.189 13.730 21 66.405
rang 2 14.323 10.891 8.941 3.152 - 37.307
rang 3 5.880 4.373 2.561 337 - 13.151
rang 4 1.986 1.366 477 24 - 3.853
rang 5 en  hoger 778 365 91 1 - 1.235
totaal 44.051 33.376 27.259 17.244 21 121.951
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-23
TAB 2013 G 38-23
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 6 48 124 142 593 913
rang 2 4 31 45 21 2 103
rang 3 4 11 13 5 1 34
rang 4 1 6 5 - - 12
rang 5 en  hoger 1 2 1 - - 4
totaal 16 98 188 168 596 1.066
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-24
TAB 2013 G 38-24
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 928 654 526 385 - 2.493
rang 2 594 415 275 72 - 1.356
rang 3 299 170 85 7 - 561
rang 4 113 46 23 - - 182
rang 5 en  hoger 34 20 9 - - 63
totaal 1.968 1.305 918 464 - 4.655
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-25
TAB 2013 G 38-25
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.694 2.226 2.002 1.666 6 8.594
rang 2 1.773 1.372 1.012 317 - 4.474
rang 3 863 571 287 39 - 1.760
rang 4 309 159 64 - - 532
rang 5 en  hoger 121 57 9 - - 187
totaal 5.760 4.385 3.374 2.022 6 15.547
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-26
TAB 2013 G 38-26
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 24 43 127 357 106 657
rang 2 15 33 53 63 - 164
rang 3 7 10 21 7 - 45
rang 4 1 4 4 1 - 10
rang 5 en  hoger - - 1 - - 1
totaal 47 90 206 428 106 877
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-27
TAB 2013 G 38-27
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 459 546 821 879 17 2.722
rang 2 390 368 453 174 - 1.385
rang 3 187 215 140 21 - 563
rang 4 88 77 27 - - 192
rang 5 en  hoger 48 18 9 1 - 76
totaal 1.172 1.224 1.450 1.075 17 4.938
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-28
TAB 2013 G 38-28
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 4.928 5.317 5.150 4.784 - 20.179
rang 2 4.248 3.863 3.233 961 - 12.305
rang 3 2.756 2.024 1.171 130 - 6.081
rang 4 1.235 800 306 14 - 2.355
rang 5 en  hoger 593 300 58 3 - 954
totaal 13.760 12.304 9.918 5.892 - 41.874
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 38-29
TAB 2013 G 38-29
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 42 76 236 644 - 998
rang 2 16 53 168 126 - 363
rang 3 18 40 66 18 - 142
rang 4 10 23 21 3 - 57
rang 5 en  hoger 8 15 4 - - 27
totaal 94 207 495 791 - 1.587
TAB 2013 G 38-30
TAB 2013 G 38-30
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.229 1.680 2.560 2.651 - 8.120
rang 2 1.119 1.350 1.583 571 - 4.623
rang 3 789 825 614 66 - 2.294
rang 4 411 330 166 12 - 919
rang 5 en  hoger 211 150 42 - - 403
totaal 3.759 4.335 4.965 3.300 - 16.359
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 38-31
TAB 2013 G 38-31
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 89 300 823 1.337 - 2.549
rang 2 31 180 351 178 - 740
rang 3 16 84 93 32 - 225
rang 4 12 38 24 - - 74
rang 5 en  hoger 10 6 5 - - 21
totaal 158 608 1.296 1.547 - 3.609
TAB 2013 G 38-32
TAB 2013 G 38-32