Waals Gewest (detailgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 59.366 58.256 62.356 53.937 64 233.979
rang 2 42.478 40.666 35.317 11.223 1 129.685
rang 3 14.598 13.563 8.074 1.019 - 37.254
rang 4 3.939 3.038 1.243 76 - 8.296
rang 5 en  hoger 1.410 789 172 11 - 2.382
totaal 121.791 116.312 107.162 66.266 65 411.596
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-12
TAB 2013 G 38-12
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 58 313 816 870 4.055 6.112
rang 2 30 172 334 97 45 678
rang 3 14 46 88 6 5 159
rang 4 4 17 13 2 1 37
rang 5 en  hoger 6 4 3 - - 13
totaal 112 552 1.254 975 4.106 6.999
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-13
TAB 2013 G 38-13
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.148 2.175 2.041 1.334 2 8.700
rang 2 1.705 1.327 935 209 - 4.176
rang 3 756 497 224 27 - 1.504
rang 4 245 146 40 5 - 436
rang 5 en  hoger 136 64 14 - - 214
totaal 5.990 4.209 3.254 1.575 2 15.030
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-14
TAB 2013 G 38-14
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 6.268 6.117 6.319 4.840 29 23.573
rang 2 4.350 3.711 2.872 691 2 11.626
rang 3 2.089 1.519 702 67 - 4.377
rang 4 767 491 110 6 - 1.374
rang 5 en  hoger 446 183 19 2 - 650
totaal 13.920 12.021 10.022 5.606 31 41.600
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-15
TAB 2013 G 38-15
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 70 174 512 1.200 440 2.396
rang 2 34 92 181 132 8 447
rang 3 16 28 44 13 - 101
rang 4 8 21 5 1 - 35
rang 5 en  hoger 4 4 - 2 - 10
totaal 132 319 742 1.348 448 2.989
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-16
TAB 2013 G 38-16
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.635 2.478 4.019 3.671 126 11.929
rang 2 1.298 1.716 1.894 494 2 5.404
rang 3 658 661 443 39 - 1.801
rang 4 245 187 75 3 - 510
rang 5 en  hoger 107 70 14 - - 191
totaal 3.943 5.112 6.445 4.207 128 19.835
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-17
TAB 2013 G 38-17
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 9.556 9.864 12.144 9.206 - 40.770
rang 2 6.892 6.437 5.638 1.303 - 20.270
rang 3 3.752 2.909 1.542 116 - 8.319
rang 4 1.524 1.022 300 13 - 2.859
rang 5 en  hoger 898 397 46 2 - 1.343
totaal 22.622 20.629 19.670 10.640 - 73.561
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 38-18
TAB 2013 G 38-18
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 48 121 392 792 - 1.353
rang 2 35 71 168 102 - 376
rang 3 17 39 55 13 - 124
rang 4 10 21 6 2 - 39
rang 5 en  hoger 7 5 3 - - 15
totaal 117 257 624 909 - 1.907
TAB 2013 G 38-19
TAB 2013 G 38-19
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.271 5.314 9.921 7.358 - 25.864
rang 2 2.844 3.910 4.650 1.019 - 12.423
rang 3 1.832 2.004 1.284 109 - 5.229
rang 4 923 781 258 9 - 1.971
rang 5 en  hoger 652 327 44 2 - 1.025
totaal 9.522 12.336 16.157 8.497 - 46.512
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 38-20
TAB 2013 G 38-20
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 350 1.228 3.479 4.815 - 9.872
rang 2 136 604 1.253 522 - 2.515
rang 3 59 194 306 41 - 600
rang 4 14 70 61 2 - 147
rang 5 en  hoger 9 25 9 - - 43
totaal 568 2.121 5.108 5.380 - 13.177
TAB 2013 G 38-21
TAB 2013 G 38-21