Vlaams Gewest (detailgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 129.186 124.696 131.236 116.673 236 502.027
rang 2 99.611 89.236 81.176 27.629 3 297.655
rang 3 30.821 26.872 17.716 2.391 - 77.800
rang 4 8.218 6.133 2.641 181 - 17.173
rang 5 en  hoger 3.340 1.839 469 16 - 5.664
totaal 271.176 248.776 233.238 146.890 239 900.319
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-1
TAB 2013 G 38-1
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 372 1.246 3.281 5.011 - 9.910
rang 2 209 678 1.577 807 - 3.271
rang 3 65 242 354 74 - 735
rang 4 27 64 74 6 - 171
rang 5 en  hoger 14 26 7 - - 47
totaal 687 2.256 5.293 5.898 - 14.134
TAB 2013 G 38-10
TAB 2013 G 38-10
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2013
leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 71 367 1.087 1.143 7.194 9.862
rang 2 35 225 473 162 140 1.035
rang 3 18 87 113 17 19 254
rang 4 5 26 16 - 8 55
rang 5 en  hoger 5 12 9 1 - 27
totaal 134 717 1.698 1.323 7.361 11.233
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-2
TAB 2013 G 38-2
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.842 2.297 2.126 1.510 1 8.776
rang 2 1.848 1.376 1.063 283 - 4.570
rang 3 770 517 259 23 - 1.569
rang 4 284 165 47 4 - 500
rang 5 en  hoger 166 62 11 1 - 240
totaal 5.910 4.417 3.506 1.821 1 15.655
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-3
TAB 2013 G 38-3
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 5.982 6.142 6.428 5.421 23 23.996
rang 2 4.421 3.891 3.264 940 - 12.516
rang 3 1.940 1.420 822 87 - 4.269
rang 4 727 458 147 6 - 1.338
rang 5 en  hoger 391 165 29 2 - 587
totaal 13.461 12.076 10.690 6.456 23 42.706
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-4
TAB 2013 G 38-4
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 100 270 767 1.778 1.020 3.935
rang 2 60 118 349 250 28 805
rang 3 27 50 72 15 3 167
rang 4 9 19 12 2 - 42
rang 5 en  hoger 10 4 4 - - 18
totaal 206 461 1.204 2.045 1.051 4.967
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-5
TAB 2013 G 38-5
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.898 2.880 4.864 4.805 173 14.620
rang 2 1.499 2.054 2.596 821 9 6.979
rang 3 688 780 590 74 1 2.133
rang 4 279 265 116 7 - 667
rang 5 en  hoger 126 109 20 - - 255
totaal 4.490 6.088 8.186 5.707 183 24.654
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 38-6
TAB 2013 G 38-6
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 6.501 7.645 9.413 8.121 - 31.680
rang 2 5.616 5.387 5.105 1.513 - 17.621
rang 3 3.326 2.683 1.586 175 - 7.770
rang 4 1.695 1.078 428 31 - 3.232
rang 5 en  hoger 1.188 585 138 6 - 1.917
totaal 18.326 17.378 16.670 9.846 - 62.220
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 38-7
TAB 2013 G 38-7
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 73 187 576 1.324 - 2.160
rang 2 44 134 325 230 - 733
rang 3 41 70 119 22 - 252
rang 4 29 37 36 5 - 107
rang 5 en  hoger 28 23 21 - - 72
totaal 215 451 1.077 1.581 - 3.324
TAB 2013 G 38-8
TAB 2013 G 38-8
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.516 4.262 7.785 6.455 - 21.018
rang 2 2.336 3.329 4.117 1.109 - 10.891
rang 3 1.524 1.704 1.200 139 - 4.567
rang 4 825 718 317 18 - 1.878
rang 5 en  hoger 588 394 98 2 - 1.082
totaal 7.789 10.407 13.517 7.723 - 39.436
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 38-9
TAB 2013 G 38-9