Waals Gewest (basisgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 70.545 69.513 76.063 65.852 4.716 286.689
rang 2 49.895 47.684 41.533 12.846 58 152.016
rang 3 18.131 16.314 9.575 1.171 5 45.196
rang 4 5.208 3.900 1.486 93 1 10.688
rang 5 en  hoger 2.109 1.114 222 15 - 3.460
totaal 145.888 138.525 128.879 79.977 4.780 498.049
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 37-5
TAB 2013 G 37-5
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 9.604 9.985 12.536 9.998 - 42.123
rang 2 6.927 6.508 5.806 1.405 - 20.646
rang 3 3.769 2.948 1.597 129 - 8.443
rang 4 1.534 1.043 306 15 - 2.898
rang 5 en  hoger 905 402 49 2 - 1.358
totaal 22.739 20.886 20.294 11.549 - 75.468
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 37-6
TAB 2013 G 37-6
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 3.271 5.314 9.921 7.358 - 25.864
rang 2 2.844 3.910 4.650 1.019 - 12.423
rang 3 1.832 2.004 1.284 109 - 5.229
rang 4 923 781 258 9 - 1.971
rang 5 en  hoger 652 327 44 2 - 1.025
totaal 9.522 12.336 16.157 8.497 - 46.512
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 37-7
TAB 2013 G 37-7
Aantal rechtgevende kinderen uit het Waalse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 350 1.228 3.479 4.815 - 9.872
rang 2 136 604 1.253 522 - 2.515
rang 3 59 194 306 41 - 600
rang 4 14 70 61 2 - 147
rang 5 en  hoger 9 25 9 - - 43
totaal 568 2.121 5.108 5.380 - 13.177
TAB 2013 G 37-8
TAB 2013 G 37-8