Brussels Hoofdstedelijk Gewest (basisgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 4.970 5.393 5.386 5.428 - 21.177
rang 2 4.264 3.916 3.401 1.087 - 12.668
rang 3 2.774 2.064 1.237 148 - 6.223
rang 4 1.245 823 327 17 - 2.412
rang 5 en  hoger 601 315 62 3 - 981
totaal 13.854 12.511 10.413 6.683 - 43.461
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 37-10
TAB 2013 G 37-10
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 1.229 1.680 2.560 2.651 - 8.120
rang 2 1.119 1.350 1.583 571 - 4.623
rang 3 789 825 614 66 - 2.294
rang 4 411 330 166 12 - 919
rang 5 en  hoger 211 150 42 - - 403
totaal 3.759 4.335 4.965 3.300 - 16.359
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 37-11
TAB 2013 G 37-11
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 89 300 823 1.337 - 2.549
rang 2 31 180 351 178 - 740
rang 3 16 84 93 32 - 225
rang 4 12 38 24 - - 74
rang 5 en  hoger 10 6 5 - - 21
totaal 158 608 1.296 1.547 - 3.609
TAB 2013 G 37-12
TAB 2013 G 37-12
Aantal rechtgevende kinderen uit het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 25.195 19.898 18.789 17.159 743 81.784
rang 2 17.099 13.110 10.779 3.799 2 44.789
rang 3 7.240 5.350 3.107 416 1 16.114
rang 4 2.498 1.658 600 25 - 4.781
rang 5 en  hoger 982 462 120 2 - 1.566
totaal 53.014 40.478 33.395 21.401 746 149.034
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 37-9
TAB 2013 G 37-9