Vlaams Gewest (basisgegevens)

Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 140.079 136.652 146.508 131.330 8.647 563.216
rang 2 107.474 96.900 88.921 30.085 180 323.560
rang 3 34.264 29.726 19.572 2.607 23 86.192
rang 4 9.522 7.066 2.979 200 8 19.775
rang 5 en  hoger 4.038 2.191 542 20 - 6.791
totaal 295.377 272.535 258.522 164.242 8.858 999.534
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 G 37-1
TAB 2013 G 37-1
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 6.574 7.832 9.989 9.445 - 33.840
rang 2 5.660 5.521 5.430 1.743 - 18.354
rang 3 3.367 2.753 1.705 197 - 8.022
rang 4 1.724 1.115 464 36 - 3.339
rang 5 en  hoger 1.216 608 159 6 - 1.989
totaal 18.541 17.829 17.747 11.427 - 65.544
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 37-2
TAB 2013 G 37-2
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 2.516 4.262 7.785 6.455 - 21.018
rang 2 2.336 3.329 4.117 1.109 - 10.891
rang 3 1.524 1.704 1.200 139 - 4.567
rang 4 825 718 317 18 - 1.878
rang 5 en  hoger 588 394 98 2 - 1.082
totaal 7.789 10.407 13.517 7.723 - 39.436
(*) inclusief werkhervatter met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 G 37-3
TAB 2013 G 37-3
Aantal rechtgevende kinderen uit het Vlaamse Gewest, volgens rang en leeftijd, in de schaal van de wezenbijslag, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 372 1.246 3.281 5.011 - 9.910
rang 2 209 678 1.577 807 - 3.271
rang 3 65 242 354 74 - 735
rang 4 27 64 74 6 - 171
rang 5 en  hoger 14 26 7 - - 47
totaal 687 2.256 5.293 5.898 - 14.134
TAB 2013 G 37-4
TAB 2013 G 37-4