Per gewest

Uitgaven per gewest in EUR, december 2013 (*)
gewesten totale uitgaven in EUR procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 1.121.923,480 26,864%
Waals Gewest 1.549.835,830 37,110%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.504.534,510 36,026%
RIJK 4.176.293,820 100, -%
(*) Het betreft de totale netto uitgaven die in december betaald werden in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie en de jaarlijkse bijslag.
TAB 2013 G 207
TAB 2013 G 207
De gemiddelde uitgave in EUR voor een kind en een gezin per gewest, december 2013 (*)
gewest / kostprijs in EUR voor een kind voor een gezin
Vlaams Gewest 256,851 670,205
Waals Gewest 239,246 522,182
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 249,054 491,036
RIJK 247,308 528,043
(*) Het betreft de gemiddelde netto uitgave per kind of gezin die in december betaald werd in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie en de jaarlijkse bijslag.
TAB 2013 G 208
TAB 2013 G 208