Per gewest

Uitgaven per gewest in EUR, december 2013 (*)
gewesten totale uitgaven in EUR procent t.o.v. het Rijk
Vlaams Gewest 197.466.580,911 55,158%
Waals Gewest 118.809.520,336 33,187%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 41.725.001,296 11,655%
RIJK 358.001.102,542 100, -%
(*) Het betreft de totale netto uitgaven die in december betaald werden in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie, de jaarlijkse bijslag en art.70ter KBW. De uitgaven voor de kinderen opgevoed buiten het Rijk zijn niet opgenomen in de cijfers.
TAB 2013 G 203
TAB 2013 G 203
De gemiddelde uitgave in EUR voor een kind en een gezin per gewest, december 2013 (*)
gewest / kostprijs in EUR voor een kind voor een gezin
Vlaams Gewest 176,523 303,815
Waals Gewest 187,632 316,260
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 196,387 358,401
RIJK 182,252 313,473
(*) Het betreft de gemiddelde netto uitgave per kind of gezin die in december betaald werd in het werknemersstelsel, exclusief de uitgaven voor het kraamgeld, de adoptiepremie, de jaarlijkse bijslag en art.70ter KBW. De uitgaven voor de kinderen opgevoed buiten het Rijk zijn niet opgenomen in de cijfers.
TAB 2013 G 204
TAB 2013 G 204