Per arrondissement

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per arrondissement, per schaal, op 31 december 2013
arrondissement / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Antwerpen 88.321 9.154 4.025 1.522 103.022
Mechelen 32.528 1.864 1.021 508 35.921
Turnhout 40.894 2.104 1.224 597 44.819
Antwerpen 161.743 13.122 6.270 2.627 183.762
Halle-Vilvoorde 60.847 3.043 1.735 972 66.597
Leuven 45.595 1.666 1.297 727 49.285
Vlaams Brabant 106.442 4.709 3.032 1.699 115.882
Nijvel 36.720 2.744 1.226 759 41.449
Waals Brabant 36.720 2.744 1.226 759 41.449
Brussel Hoofdstad 83.952 21.728 8.310 2.430 116.420
Brugge 22.241 983 658 373 24.255
Diksmuide 4.607 145 151 80 4.983
Ieper 9.357 358 280 158 10.153
Kortrijk 28.284 1.162 951 442 30.839
Oostende 10.926 898 644 226 12.694
Roeselare 14.594 422 449 228 15.693
Tielt 8.926 221 200 131 9.478
Veurne 3.820 242 182 73 4.317
West-Vlaanderen 102.755 4.431 3.515 1.711 112.412
Aalst 26.627 1.230 986 424 29.267
Dendermonde 18.989 818 651 308 20.766
Eeklo 8.042 312 243 137 8.734
Gent 49.112 2.940 1.737 808 54.597
Oudenaarde 11.704 550 496 230 12.980
St.- Niklaas-Waas 23.703 1.465 807 345 26.320
Oost-Vlaanderen 138.177 7.315 4.920 2.252 152.664
Aat 7.737 789 546 255 9.327
Charleroi 36.317 7.824 5.610 1.472 51.223
Bergen 20.267 4.324 3.032 880 28.503
Moeskroen 6.161 847 373 180 7.561
Zinnik 17.573 2.464 1.573 528 22.138
Thuin 12.281 1.859 1.341 454 15.935
Doornik 12.671 1.520 913 400 15.504
Henegouwen 113.007 19.627 13.388 4.169 150.191
Hoei 10.079 1.166 672 299 12.216
Luik 48.293 9.910 5.669 1.653 65.525
Verviers 21.865 3.112 1.601 586 27.164
Borgworm 7.020 547 360 164 8.091
Luik 87.257 14.735 8.302 2.702 112.996
Hasselt 37.257 3.019 2.243 660 43.179
Maaseik 20.020 1.368 978 352 22.718
Tongeren 16.830 1.345 873 292 19.340
Limburg 74.107 5.732 4.094 1.304 85.237
Aarlen 2.408 273 121 93 2.895
Bastenaken 3.228 277 199 85 3.789
Marche-en-Famenne 4.223 464 355 129 5.171
Neufchâteau 4.582 414 299 143 5.438
Virton 2.983 305 190 117 3.595
Luxemburg 17.424 1.733 1.164 567 20.888
Dinant 8.997 1.049 541 286 10.873
Namen 27.069 3.013 1.694 790 32.566
Philippeville 5.336 770 404 197 6.707
Namen 41.402 4.832 2.639 1.273 50.146
HET RIJK 962.986 100.708 56.860 21.493 1.142.047
Duitstalige Gemeenschap (***) 4.396 370 205 93 5.064
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
(***) het betreft de Duitstalige gemeenten van het arrondissement Verviers
TAB 2013 G 147
TAB 2013 G 147
Aantal bijslagtrekkenden per arrondissement, per rechtsgrond, op 31 december 2013
arrondissement / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Antwerpen 77.522 1.246 1.771 5.469 503 1.810 8.606 548 4.025 1.522 103.022
Mechelen 29.482 542 447 1.193 174 690 1.758 106 1.021 508 35.921
Turnhout 36.739 804 588 1.521 220 1.022 2.018 86 1.224 597 44.819
Antwerpen 143.743 2.592 2.806 8.183 897 3.522 12.382 740 6.270 2.627 183.762
Halle-Vilvoorde 54.772 755 919 2.544 396 1.461 2.884 159 1.735 972 66.597
Leuven 41.418 755 541 1.416 327 1.138 1.563 103 1.297 727 49.285
Vlaams Brabant 96.190 1.510 1.460 3.960 723 2.599 4.447 262 3.032 1.699 115.882
Nijvel 31.642 542 724 2.354 355 1.103 2.592 152 1.226 759 41.449
Waals Brabant 31.642 542 724 2.354 355 1.103 2.592 152 1.226 759 41.449
Brussel Hoofdstad 67.948 926 2.609 8.927 669 2.873 20.715 1.013 8.310 2.430 116.420
Brugge 19.270 539 374 1.320 144 594 940 43 658 373 24.255
Diksmuide 4.097 108 65 134 19 184 135 10 151 80 4.983
Ieper 8.331 256 139 269 58 304 338 20 280 158 10.153
Kortrijk 25.576 565 406 862 147 728 1.105 57 951 442 30.839
Oostende 9.268 218 296 681 101 362 854 44 644 226 12.694
Roeselare 13.238 304 232 386 60 374 402 20 449 228 15.693
Tielt 8.251 149 83 192 33 218 209 12 200 131 9.478
Veurne 3.324 82 86 180 34 114 229 13 182 73 4.317
West-Vlaanderen 91.355 2.221 1.681 4.024 596 2.878 4.212 219 3.515 1.711 112.412
Aalst 23.832 475 378 961 148 833 1.180 50 986 424 29.267
Dendermonde 17.174 313 242 639 84 537 772 46 651 308 20.766
Eeklo 7.188 169 121 302 37 225 293 19 243 137 8.734
Gent 43.764 797 807 2.230 288 1.226 2.801 139 1.737 808 54.597
Oudenaarde 10.545 199 162 388 54 356 508 42 496 230 12.980
St.- Niklaas-Waas 21.092 371 393 1.191 98 558 1.390 75 807 345 26.320
Oost-Vlaanderen 123.595 2.324 2.103 5.711 709 3.735 6.944 371 4.920 2.252 152.664
Aat 6.423 174 206 527 53 354 766 23 546 255 9.327
Charleroi 28.077 878 1.426 3.811 293 1.832 7.580 244 5.610 1.472 51.223
Bergen 15.732 513 693 2.045 172 1.112 4.220 104 3.032 880 28.503
Moeskroen 5.105 141 236 446 31 202 814 33 373 180 7.561
Zinnik 14.215 373 569 1.483 125 808 2.384 80 1.573 528 22.138
Thuin 9.730 313 441 1.064 86 647 1.804 55 1.341 454 15.935
Doornik 10.494 293 350 889 79 566 1.483 37 913 400 15.504
Henegouwen 89.776 2.685 3.921 10.265 839 5.521 19.051 576 13.388 4.169 150.191
Hoei 8.338 194 274 771 80 422 1.140 26 672 299 12.216
Luik 38.380 952 1.652 4.808 434 2.067 9.579 331 5.669 1.653 65.525
Verviers 18.231 406 631 1.586 143 868 3.029 83 1.601 586 27.164
Borgworm 5.935 125 169 436 62 293 532 15 360 164 8.091
Luik 70.884 1.677 2.726 7.601 719 3.650 14.280 455 8.302 2.702 112.996
Hasselt 32.310 723 633 1.602 649 1.340 2.628 391 2.243 660 43.179
Maaseik 17.307 393 331 986 276 727 1.219 149 978 352 22.718
Tongeren 14.591 328 309 865 153 584 1.259 86 873 292 19.340
Limburg 64.208 1.444 1.273 3.453 1.078 2.651 5.106 626 4.094 1.304 85.237
Aarlen 1.666 54 112 383 48 145 266 7 121 93 2.895
Bastenaken 2.528 73 97 342 20 168 270 7 199 85 3.789
Marche-en-Famenne 3.461 69 114 345 24 210 450 14 355 129 5.171
Neufchâteau 3.757 97 124 358 34 212 406 8 299 143 5.438
Virton 2.301 76 100 319 33 154 296 9 190 117 3.595
Luxemburg 13.713 369 547 1.747 159 889 1.688 45 1.164 567 20.888
Dinant 7.386 234 295 709 56 317 1.025 24 541 286 10.873
Namen 22.781 607 709 1.868 263 841 2.913 100 1.694 790 32.566
Philippeville 4.386 111 175 426 46 192 748 22 404 197 6.707
Namen 34.553 952 1.179 3.003 365 1.350 4.686 146 2.639 1.273 50.146
HET RIJK 827.607 17.242 21.029 59.228 7.109 30.771 96.103 4.605 56.860 21.493 1.142.047
Duitstalige Gemeenschap (***) 3.755 76 85 273 24 183 351 19 205 93 5.064
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
(***) het betreft de Duitstalige gemeenten van het arrondissement Verviers
TAB 2013 G 148
TAB 2013 G 148
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, per schaal, op 31 december 2013
arrondissement / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Antwerpen 1,780 2,063 2,050 1,515 1,812
Mechelen 1,740 2,062 1,865 1,508 1,757
Turnhout 1,697 1,685 1,665 1,461 1,692
Antwerpen 1,751 2,002 1,945 1,501 1,772
Halle-Vilvoorde 1,759 1,915 1,952 1,467 1,767
Leuven 1,750 1,767 1,697 1,543 1,746
Vlaams Brabant 1,755 1,863 1,843 1,500 1,758
Nijvel 1,759 1,672 1,678 1,410 1,744
Waals Brabant 1,759 1,672 1,678 1,410 1,744
Brussel Hoofdstad 1,775 2,000 1,969 1,485 1,825
Brugge 1,647 1,542 1,552 1,440 1,637
Diksmuide 1,662 1,669 1,709 1,475 1,661
Ieper 1,716 1,737 1,771 1,500 1,715
Kortrijk 1,711 1,897 1,763 1,491 1,716
Oostende 1,612 1,615 1,627 1,385 1,609
Roeselare 1,663 1,737 1,673 1,474 1,663
Tielt 1,689 1,638 1,885 1,542 1,690
Veurne 1,659 1,583 1,621 1,233 1,646
West-Vlaanderen 1,674 1,695 1,685 1,456 1,672
Aalst 1,627 1,759 1,674 1,472 1,632
Dendermonde 1,665 1,732 1,704 1,282 1,663
Eeklo 1,627 1,583 1,807 1,416 1,627
Gent 1,698 1,745 1,716 1,407 1,697
Oudenaarde 1,709 1,915 1,837 1,491 1,719
St.- Niklaas-Waas 1,728 1,961 1,798 1,484 1,740
Oost-Vlaanderen 1,682 1,795 1,736 1,423 1,685
Aat 1,643 1,721 1,661 1,412 1,645
Charleroi 1,660 1,778 1,785 1,383 1,684
Bergen 1,606 1,689 1,721 1,319 1,622
Moeskroen 1,697 1,810 1,718 1,417 1,704
Zinnik 1,652 1,700 1,711 1,369 1,655
Thuin 1,633 1,651 1,737 1,407 1,637
Doornik 1,643 1,632 1,616 1,375 1,633
Henegouwen 1,645 1,725 1,738 1,373 1,656
Hoei 1,670 1,703 1,707 1,375 1,668
Luik 1,653 1,745 1,760 1,389 1,670
Verviers 1,742 1,803 1,823 1,440 1,747
Borgworm 1,666 1,673 1,619 1,360 1,658
Luik 1,678 1,752 1,762 1,397 1,687
Hasselt 1,688 1,758 1,806 1,489 1,696
Maaseik 1,722 1,700 1,768 1,554 1,720
Tongeren 1,648 1,656 1,616 1,421 1,643
Limburg 1,688 1,720 1,756 1,492 1,690
Aarlen 1,678 1,623 1,620 1,323 1,659
Bastenaken 1,784 1,848 1,729 1,565 1,781
Marche-en-Famenne 1,773 1,694 1,735 1,395 1,754
Neufchâteau 1,780 1,797 1,876 1,531 1,780
Virton 1,739 1,607 1,668 1,444 1,714
Luxemburg 1,758 1,717 1,747 1,453 1,746
Dinant 1,726 1,704 1,789 1,479 1,720
Namen 1,707 1,715 1,682 1,382 1,698
Philippeville 1,642 1,679 1,738 1,371 1,644
Namen 1,702 1,707 1,713 1,402 1,696
HET RIJK 1,710 1,832 1,799 1,439 1,720
Duitstalige Gemeenschap (***) 1,725 1,673 1,776 1,484 1,719
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
(***) het betreft de Duitstalige gemeenten van het arrondissement Verviers
TAB 2013 G 149
TAB 2013 G 149
Gemiddeld aantal kinderen per bijslagtrekkend gezin, per rechtsgrond, op 31 december 2013
arrondissementen / rechtsgrond arbeidsprestaties (a) (*) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) gepensioneerd (a) (*) invalide (a) (*) werkloos (b) (**) gepensioneerd (b) invalide (c) (**) wees (d) totaal
Antwerpen 1,800 1,120 1,766 1,743 1,227 1,676 2,092 1,602 2,050 1,515 1,812
Mechelen 1,758 1,100 1,687 1,741 1,236 1,649 2,093 1,538 1,865 1,508 1,757
Turnhout 1,718 1,102 1,634 1,663 1,218 1,586 1,698 1,372 1,665 1,461 1,692
Antwerpen 1,770 1,110 1,726 1,728 1,226 1,645 2,028 1,566 1,945 1,501 1,772
Halle-Vilvoorde 1,775 1,152 1,717 1,752 1,235 1,652 1,945 1,377 1,952 1,467 1,767
Leuven 1,774 1,107 1,630 1,693 1,220 1,598 1,790 1,417 1,697 1,543 1,746
Vlaams Brabant 1,775 1,130 1,685 1,731 1,228 1,629 1,890 1,393 1,843 1,500 1,758
Nijvel 1,785 1,175 1,693 1,681 1,282 1,655 1,692 1,336 1,678 1,410 1,744
Waals Brabant 1,785 1,175 1,693 1,681 1,282 1,655 1,692 1,336 1,678 1,410 1,744
Brussel Hoofdstad 1,795 1,151 1,784 1,742 1,311 1,719 2,021 1,567 1,969 1,485 1,825
Brugge 1,677 1,095 1,604 1,542 1,243 1,505 1,553 1,302 1,552 1,440 1,637
Diksmuide 1,681 1,167 1,677 1,590 1,211 1,636 1,637 2,100 1,709 1,475 1,661
Ieper 1,746 1,082 1,540 1,639 1,155 1,697 1,737 1,750 1,771 1,500 1,715
Kortrijk 1,733 1,142 1,741 1,653 1,163 1,537 1,905 1,737 1,763 1,491 1,716
Oostende 1,636 1,128 1,514 1,581 1,149 1,530 1,622 1,477 1,627 1,385 1,609
Roeselare 1,686 1,132 1,621 1,565 1,100 1,524 1,749 1,500 1,673 1,474 1,663
Tielt 1,706 1,188 1,530 1,557 1,121 1,619 1,651 1,417 1,885 1,542 1,690
Veurne 1,691 1,061 1,593 1,572 1,176 1,491 1,607 1,154 1,621 1,233 1,646
West-Vlaanderen 1,699 1,122 1,617 1,585 1,173 1,556 1,703 1,543 1,685 1,456 1,672
Aalst 1,640 1,086 1,582 1,712 1,284 1,544 1,774 1,400 1,674 1,472 1,632
Dendermonde 1,685 1,105 1,665 1,595 1,238 1,514 1,749 1,457 1,704 1,282 1,663
Eeklo 1,647 1,124 1,752 1,543 1,081 1,498 1,608 1,211 1,807 1,416 1,627
Gent 1,719 1,089 1,636 1,652 1,160 1,577 1,763 1,396 1,716 1,407 1,697
Oudenaarde 1,727 1,211 1,611 1,698 1,315 1,559 1,955 1,429 1,837 1,491 1,719
St.- Niklaas-Waas 1,744 1,132 1,774 1,673 1,204 1,688 1,978 1,653 1,798 1,484 1,740
Oost-Vlaanderen 1,700 1,111 1,660 1,657 1,209 1,571 1,814 1,450 1,736 1,423 1,685
Aat 1,671 1,161 1,539 1,588 1,170 1,593 1,732 1,348 1,661 1,412 1,645
Charleroi 1,679 1,139 1,649 1,718 1,222 1,573 1,788 1,492 1,785 1,383 1,684
Bergen 1,626 1,076 1,612 1,638 1,192 1,556 1,699 1,298 1,721 1,319 1,622
Moeskroen 1,716 1,191 1,716 1,715 1,065 1,609 1,824 1,455 1,718 1,417 1,704
Zinnik 1,680 1,107 1,598 1,616 1,160 1,590 1,710 1,425 1,711 1,369 1,655
Thuin 1,659 1,086 1,608 1,616 1,174 1,615 1,663 1,273 1,737 1,407 1,637
Doornik 1,666 1,126 1,654 1,628 1,241 1,549 1,641 1,270 1,616 1,375 1,633
Henegouwen 1,668 1,119 1,629 1,662 1,194 1,577 1,734 1,405 1,738 1,373 1,656
Hoei 1,696 1,170 1,639 1,628 1,125 1,578 1,715 1,192 1,707 1,375 1,668
Luik 1,684 1,086 1,641 1,621 1,221 1,533 1,757 1,411 1,760 1,389 1,670
Verviers 1,768 1,116 1,715 1,733 1,266 1,583 1,815 1,373 1,823 1,440 1,747
Borgworm 1,690 1,176 1,645 1,587 1,323 1,590 1,686 1,200 1,619 1,360 1,658
Luik 1,707 1,110 1,658 1,643 1,228 1,555 1,763 1,385 1,762 1,397 1,687
Hasselt 1,712 1,093 1,667 1,685 1,308 1,630 1,795 1,509 1,806 1,489 1,696
Maaseik 1,742 1,074 1,701 1,777 1,380 1,649 1,740 1,376 1,768 1,554 1,720
Tongeren 1,667 1,110 1,699 1,640 1,261 1,543 1,666 1,500 1,616 1,421 1,643
Limburg 1,710 1,091 1,683 1,700 1,320 1,616 1,750 1,476 1,756 1,492 1,690
Aarlen 1,723 1,037 1,607 1,721 1,125 1,524 1,632 1,286 1,620 1,323 1,659
Bastenaken 1,808 1,151 1,660 1,819 1,150 1,786 1,852 1,714 1,729 1,565 1,781
Marche-en-Famenne 1,790 1,275 1,754 1,768 1,167 1,752 1,682 2,071 1,735 1,395 1,754
Neufchâteau 1,805 1,237 1,653 1,813 1,176 1,698 1,813 1,000 1,876 1,531 1,780
Virton 1,767 1,132 1,740 1,762 1,303 1,656 1,611 1,444 1,668 1,444 1,714
Luxemburg 1,785 1,176 1,682 1,776 1,182 1,692 1,720 1,578 1,747 1,453 1,746
Dinant 1,761 1,103 1,729 1,656 1,268 1,603 1,718 1,083 1,789 1,479 1,720
Namen 1,738 1,122 1,647 1,665 1,262 1,552 1,726 1,380 1,682 1,382 1,698
Philippeville 1,656 1,108 1,709 1,662 1,261 1,615 1,689 1,364 1,738 1,371 1,644
Namen 1,733 1,116 1,677 1,663 1,263 1,573 1,719 1,329 1,713 1,402 1,696
HET RIJK 1,733 1,119 1,681 1,686 1,243 1,606 1,849 1,481 1,799 1,439 1,720
Duitstalige Gemeenschap (***) 1,752 1,145 1,741 1,718 1,167 1,475 1,695 1,263 1,776 1,484 1,719
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
(***) het betreft de Duitstalige gemeenten van het arrondissement Verviers
TAB 2013 G 150
TAB 2013 G 150