Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 227.055 110.351 30.448 367.854
2 kinderen 211.949 89.252 23.042 324.243
3 kinderen 57.791 27.529 8.642 93.962
4 kinderen 11.628 5.980 2.760 20.368
5 kinderen en meer 3.080 1.483 840 5.403
totaal 511.503 234.595 65.732 811.830
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 G 146-1
TAB 2011 G 146-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 5.962 6.366 1.533 13.861
2 kinderen 2.615 2.093 545 5.253
3 kinderen 642 545 175 1.362
4 kinderen 136 125 61 322
5 kinderen en meer 37 44 24 105
totaal 9.392 9.173 2.338 20.903
TAB 2011 G 146-10
TAB 2011 G 146-10
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.194 5.637 881 15.712
2 kinderen 721 449 81 1.251
3 kinderen 134 96 18 248
4 kinderen 24 25 8 57
5 kinderen en meer 13 4 1 18
totaal 10.086 6.211 989 17.286
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 G 146-2
TAB 2011 G 146-2
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.427 4.702 1.626 9.755
2 kinderen 2.026 2.447 914 5.387
3 kinderen 672 873 413 1.958
4 kinderen 226 277 137 640
5 kinderen en meer 97 114 53 264
totaal 6.448 8.413 3.143 18.004
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 G 146-3
TAB 2011 G 146-3
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 12.518 12.772 4.229 29.519
2 kinderen 7.601 6.834 2.480 16.915
3 kinderen 2.652 2.531 1.129 6.312
4 kinderen 814 781 410 2.005
5 kinderen en meer 347 320 105 772
totaal 23.932 23.238 8.353 55.523
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 G 146-4
TAB 2011 G 146-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.243 1.704 476 5.423
2 kinderen 635 289 101 1.025
3 kinderen 136 58 22 216
4 kinderen 30 14 3 47
5 kinderen en meer 14 6 4 24
totaal 4.058 2.071 606 6.735
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 G 146-5
TAB 2011 G 146-5
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 8.140 6.260 1.369 15.769
2 kinderen 4.426 3.118 742 8.286
3 kinderen 1.393 1.035 324 2.752
4 kinderen 367 290 92 749
5 kinderen en meer 141 119 39 299
totaal 14.467 10.822 2.566 27.855
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2011 G 146-6
TAB 2011 G 146-6
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos (*)- verhoogde schaal, op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 16.007 23.948 8.760 48.715
2 kinderen 9.466 13.270 6.360 29.096
3 kinderen 4.169 5.601 3.689 13.459
4 kinderen 1.739 2.073 1.608 5.420
5 kinderen en meer 993 864 691 2.548
totaal 32.374 45.756 21.108 99.238
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 G 146-7
TAB 2011 G 146-7
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 1.504 923 612 3.039
2 kinderen 513 239 246 998
3 kinderen 183 79 88 350
4 kinderen 56 22 36 114
5 kinderen en meer 35 8 14 57
totaal 2.291 1.271 996 4.558
TAB 2011 G 146-8
TAB 2011 G 146-8
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.964 12.128 3.219 25.311
2 kinderen 5.419 6.084 1.972 13.475
3 kinderen 2.309 2.671 1.142 6.122
4 kinderen 982 965 521 2.468
5 kinderen en meer 544 506 241 1.291
totaal 19.218 22.354 7.095 48.667
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 G 146-9
TAB 2011 G 146-9