Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 222.407 107.321 29.546 359.274
2 kinderen 209.788 88.383 22.367 320.538
3 kinderen 57.303 27.453 8.381 93.137
4 kinderen 11.640 5.960 2.632 20.232
5 kinderen en meer 3.151 1.499 847 5.497
totaal 504.289 230.616 63.773 798.678
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 G 146-1
TAB 2010 G 146-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 5.950 6.323 1.531 13.804
2 kinderen 2.602 2.090 540 5.232
3 kinderen 670 561 180 1.411
4 kinderen 132 127 61 320
5 kinderen en meer 37 40 23 100
totaal 9.391 9.141 2.335 20.867
TAB 2010 G 146-10
TAB 2010 G 146-10
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.224 5.695 893 15.812
2 kinderen 719 433 81 1.233
3 kinderen 141 92 20 253
4 kinderen 25 26 8 59
5 kinderen en meer 12 7 2 21
totaal 10.121 6.253 1.004 17.378
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 G 146-2
TAB 2010 G 146-2
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.636 4.541 1.491 9.668
2 kinderen 2.176 2.372 839 5.387
3 kinderen 771 878 393 2.042
4 kinderen 214 262 116 592
5 kinderen en meer 107 114 51 272
totaal 6.904 8.167 2.890 17.961
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 G 146-3
TAB 2010 G 146-3
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 12.750 12.578 4.164 29.492
2 kinderen 7.816 7.111 2.463 17.390
3 kinderen 2.614 2.557 1.098 6.269
4 kinderen 814 795 346 1.955
5 kinderen en meer 320 332 105 757
totaal 24.314 23.373 8.176 55.863
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 G 146-4
TAB 2010 G 146-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.276 1.657 462 5.395
2 kinderen 667 259 95 1.021
3 kinderen 149 60 18 227
4 kinderen 33 17 7 57
5 kinderen en meer 10 4 2 16
totaal 4.135 1.997 584 6.716
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 G 146-5
TAB 2010 G 146-5
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 7.470 5.830 1.275 14.575
2 kinderen 4.258 2.947 656 7.861
3 kinderen 1.302 956 270 2.528
4 kinderen 382 269 100 751
5 kinderen en meer 141 89 41 271
totaal 13.553 10.091 2.342 25.986
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2010 G 146-6
TAB 2010 G 146-6
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos (*)- verhoogde schaal, op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 16.673 25.385 8.860 50.918
2 kinderen 9.967 14.199 6.455 30.621
3 kinderen 4.264 6.106 3.666 14.036
4 kinderen 1.763 2.136 1.601 5.500
5 kinderen en meer 1.049 895 687 2.631
totaal 33.716 48.721 21.269 103.706
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 G 146-7
TAB 2010 G 146-7
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 1.547 913 634 3.094
2 kinderen 556 252 245 1.053
3 kinderen 206 80 106 392
4 kinderen 72 24 34 130
5 kinderen en meer 34 12 15 61
totaal 2.415 1.281 1.034 4.730
TAB 2010 G 146-8
TAB 2010 G 146-8
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2010
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.606 11.529 3.105 24.240
2 kinderen 5.235 5.931 1.900 13.066
3 kinderen 2.237 2.532 1.062 5.831
4 kinderen 897 925 472 2.294
5 kinderen en meer 511 505 244 1.260
totaal 18.486 21.422 6.783 46.691
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 G 146-9
TAB 2010 G 146-9