Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 219.338 105.520 28.658 353.516
2 kinderen 207.639 87.730 21.572 316.941
3 kinderen 57.211 27.615 8.139 92.965
4 kinderen 11.714 6.082 2.587 20.383
5 kinderen en meer 3.222 1.488 860 5.570
totaal 499.124 228.435 61.816 789.375
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 G 146-1
TAB 2009 G 146-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 5.867 6.255 1.579 13.701
2 kinderen 2.609 2.127 540 5.276
3 kinderen 687 563 175 1.425
4 kinderen 136 134 70 340
5 kinderen en meer 40 37 21 98
totaal 9.339 9.116 2.385 20.840
TAB 2009 G 146-10
TAB 2009 G 146-10
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.267 5.706 902 15.875
2 kinderen 668 414 78 1.160
3 kinderen 132 112 21 265
4 kinderen 29 14 6 49
5 kinderen en meer 9 8 2 19
totaal 10.105 6.254 1.009 17.368
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 G 146-2
TAB 2009 G 146-2
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.948 4.375 1.359 9.682
2 kinderen 2.489 2.442 792 5.723
3 kinderen 792 901 342 2.035
4 kinderen 237 242 138 617
5 kinderen en meer 106 108 44 258
totaal 7.572 8.068 2.675 18.315
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 G 146-3
TAB 2009 G 146-3
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 12.609 12.631 4.166 29.406
2 kinderen 7.737 7.170 2.509 17.416
3 kinderen 2.638 2.678 1.101 6.417
4 kinderen 817 862 365 2.044
5 kinderen en meer 329 346 113 788
totaal 24.130 23.687 8.254 56.071
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 G 146-4
TAB 2009 G 146-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.314 1.723 482 5.519
2 kinderen 687 246 103 1.036
3 kinderen 172 69 15 256
4 kinderen 34 14 12 60
5 kinderen en meer 13 3 3 19
totaal 4.220 2.055 615 6.890
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 G 146-5
TAB 2009 G 146-5
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 7.283 5.656 1.187 14.126
2 kinderen 4.192 2.867 652 7.711
3 kinderen 1.245 954 292 2.491
4 kinderen 359 240 109 708
5 kinderen en meer 135 108 48 291
totaal 13.214 9.825 2.288 25.327
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2009 G 146-6
TAB 2009 G 146-6
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos (*)- verhoogde schaal, op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 15.840 25.470 8.625 49.935
2 kinderen 9.600 14.692 6.324 30.616
3 kinderen 4.051 6.259 3.501 13.811
4 kinderen 1.690 2.089 1.515 5.294
5 kinderen en meer 1.016 982 670 2.668
totaal 32.197 49.492 20.635 102.324
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 G 146-7
TAB 2009 G 146-7
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 1.536 899 579 3.014
2 kinderen 555 235 244 1.034
3 kinderen 207 64 101 372
4 kinderen 75 35 35 145
5 kinderen en meer 40 13 15 68
totaal 2.413 1.246 974 4.633
TAB 2009 G 146-8
TAB 2009 G 146-8
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.162 10.756 2.844 22.762
2 kinderen 4.758 5.465 1.771 11.994
3 kinderen 2.119 2.282 978 5.379
4 kinderen 832 884 456 2.172
5 kinderen en meer 492 428 233 1.153
totaal 17.363 19.815 6.282 43.460
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 G 146-9
TAB 2009 G 146-9