Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 218.296 104.894 27.876 351.066
2 kinderen 206.967 87.716 21.157 315.840
3 kinderen 57.505 28.066 7.890 93.461
4 kinderen 11.781 6.248 2.544 20.573
5 kinderen en meer 3.326 1.560 885 5.771
totaal 497.875 228.484 60.352 786.711
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 G 146-1
TAB 2008 G 146-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 5.827 6.219 1.518 13.564
2 kinderen 2.548 2.065 537 5.150
3 kinderen 685 569 179 1.433
4 kinderen 147 150 66 363
5 kinderen en meer 42 37 23 102
totaal 9.249 9.040 2.323 20.612
TAB 2008 G 146-10
TAB 2008 G 146-10
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.245 5.715 883 15.843
2 kinderen 669 425 85 1.179
3 kinderen 130 100 17 247
4 kinderen 25 16 7 48
5 kinderen en meer 10 5 2 17
totaal 10.079 6.261 994 17.334
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 G 146-2
TAB 2008 G 146-2
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.163 3.477 1.105 7.745
2 kinderen 1.850 1.906 659 4.415
3 kinderen 625 687 268 1.580
4 kinderen 176 174 91 441
5 kinderen en meer 77 83 36 196
totaal 5.891 6.327 2.159 14.377
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 G 146-3
TAB 2008 G 146-3
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 10.724 10.698 3.581 25.003
2 kinderen 6.610 6.305 2.251 15.166
3 kinderen 2.353 2.401 913 5.667
4 kinderen 768 739 347 1.854
5 kinderen en meer 304 285 97 686
totaal 20.759 20.428 7.189 48.376
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 G 146-4
TAB 2008 G 146-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.267 1.655 460 5.382
2 kinderen 720 221 94 1.035
3 kinderen 168 63 15 246
4 kinderen 39 17 7 63
5 kinderen en meer 12 2 1 15
totaal 4.206 1.958 577 6.741
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 G 146-5
TAB 2008 G 146-5
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 6.805 5.000 1.150 12.955
2 kinderen 3.948 2.568 576 7.092
3 kinderen 1.218 890 246 2.354
4 kinderen 347 222 99 668
5 kinderen en meer 116 68 32 216
totaal 12.434 8.748 2.103 23.285
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2008 G 146-6
TAB 2008 G 146-6
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos (*)- verhoogde schaal, op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 15.400 27.243 8.895 51.538
2 kinderen 9.330 15.886 6.472 31.688
3 kinderen 3.883 6.645 3.411 13.939
4 kinderen 1.500 2.233 1.553 5.286
5 kinderen en meer 989 1.054 716 2.759
totaal 31.102 53.061 21.047 105.210
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 G 146-7
TAB 2008 G 146-7
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 1.586 941 564 3.091
2 kinderen 587 248 249 1.084
3 kinderen 226 71 101 398
4 kinderen 93 36 31 160
5 kinderen en meer 45 14 19 78
totaal 2.537 1.310 964 4.811
TAB 2008 G 146-8
TAB 2008 G 146-8
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2008
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 8.669 10.043 2.721 21.433
2 kinderen 4.498 5.133 1.675 11.306
3 kinderen 1.970 2.177 953 5.100
4 kinderen 762 831 473 2.066
5 kinderen en meer 470 407 226 1.103
totaal 16.369 18.591 6.048 41.008
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 G 146-9
TAB 2008 G 146-9