Werkloosheid, wezenbijslag, gepensioneerden en invaliden

Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 213.534 103.459 27.343 344.336
2 kinderen 203.048 87.280 20.782 311.110
3 kinderen 56.981 28.185 7.864 93.030
4 kinderen 11.752 6.399 2.520 20.671
5 kinderen en meer 3.235 1.541 892 5.668
totaal 488.550 226.864 59.401 774.815
TAB 2007 G 146-1
TAB 2007 G 146-1
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - wezenbijslag, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 5.766 6.115 1.546 13.427
2 kinderen 2.552 2.096 542 5.190
3 kinderen 666 571 181 1.418
4 kinderen 157 140 62 359
5 kinderen en meer 41 41 24 106
totaal 9.182 8.963 2.355 20.500
TAB 2007 G 146-10
TAB 2007 G 146-10
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - gewone schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 9.432 5.606 901 15.939
2 kinderen 655 419 75 1.149
3 kinderen 112 85 12 209
4 kinderen 23 18 11 52
5 kinderen en meer 9 5 2 16
totaal 10.231 6.133 1.001 17.365
TAB 2007 G 146-2
TAB 2007 G 146-2
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 2.773 2.835 972 6.580
2 kinderen 1.712 1.622 590 3.924
3 kinderen 603 628 263 1.494
4 kinderen 218 178 101 497
5 kinderen en meer 72 66 44 182
totaal 5.378 5.329 1.970 12.677
TAB 2007 G 146-3
TAB 2007 G 146-3
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 10.130 10.242 3.338 23.710
2 kinderen 6.373 5.900 2.010 14.283
3 kinderen 2.124 2.301 810 5.235
4 kinderen 664 689 306 1.659
5 kinderen en meer 269 271 100 640
totaal 19.560 19.403 6.564 45.527
TAB 2007 G 146-4
TAB 2007 G 146-4
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 3.378 1.664 435 5.477
2 kinderen 742 225 88 1.055
3 kinderen 168 61 20 249
4 kinderen 37 19 3 59
5 kinderen en meer 14 4 0 18
totaal 4.339 1.973 546 6.858
TAB 2007 G 146-5
TAB 2007 G 146-5
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - gewone schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 6.406 4.736 1.023 12.165
2 kinderen 3.717 2.423 521 6.661
3 kinderen 1.115 817 220 2.152
4 kinderen 306 210 91 607
5 kinderen en meer 100 69 30 199
totaal 11.644 8.255 1.885 21.784
TAB 2007 G 146-6
TAB 2007 G 146-6
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond werkloos (*)- verhoogde schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 15.874 27.936 8.751 52.561
2 kinderen 9.564 16.415 6.334 32.313
3 kinderen 3.973 6.862 3.359 14.194
4 kinderen 1.572 2.347 1.571 5.490
5 kinderen en meer 1.026 1.102 767 2.895
totaal 32.009 54.662 20.782 107.453
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 G 146-7
TAB 2007 G 146-7
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 1.601 947 529 3.077
2 kinderen 582 236 240 1.058
3 kinderen 249 77 108 434
4 kinderen 105 37 36 178
5 kinderen en meer 50 15 17 82
totaal 2.587 1.312 930 4.829
TAB 2007 G 146-8
TAB 2007 G 146-8
Aantal bijslagtrekkende gezinnen per gewest, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
aantal gezinnen / gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijk
1 kind 8.056 9.158 2.594 19.808
2 kinderen 4.241 4.738 1.603 10.582
3 kinderen 1.860 2.050 917 4.827
4 kinderen 702 786 430 1.918
5 kinderen en meer 446 382 251 1.079
totaal 15.305 17.114 5.795 38.214
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 G 146-9
TAB 2007 G 146-9